-->

9. november 2009

Legger ned tre ruter på Torp

Ryanair legger ned tre av rutene fra Torp til sommeren. Flyene til Bremen, Glasgow og Düsseldorf blir trolig flyttet over fjorden til Rygge.
Flyplassjef Alf-Reidar Fjeld frykter at Torp kan miste opptil 100.000 reisende neste år som følge av ar Ryanair flagger fly over fjorden
.– Det er ikke sikkert alle forsvinner. Vi kan håpe på at passasjerene som sokner til Torp velger andre destinasjoner isteden, sier administrerende direktør Alf-Reidar Fjeld på Sandefjord Lufthavn Torp.

Flytter til Rygge
Ryanairs sommerprogram for 2010 mangler de to nordtyske destinasjonene, og den populære skotske handlebyen.
Ruta til Edinburgh erstatter langt på vei ruta til Glasgow, men til Tyskland blir det bare Frankfurt-Hahn igjen.
Ryanair flyr allerede til Bremen fra Rygge.
Fjeld tror Ryanair flytter disse rutene fordi belegget er for lavt fra Torp. På Rygge vil rutene, på grunn av kortere reisetid, være mer attraktive for kunder i Oslo-området.
Ryanair går fra 220til 17 destinasjoner fra Sandefjord Lufthavn Torp.

Satser på Torp
– Jeg tror Ryanair tar bort disse rutene fra Torp for at de som er igjen skal gå bedre, sier Fjeld.
Fjeld tror ikke nedleggelsen av de tre rutene betyr at Ryanair ønsker å trappe ned på Torp.

– Jeg er rimelig sikker på at Ryanair vil fortsette å satse på Torp, sier han.
Hvis 100.000 passasjerer forsvinner vil passasjertallene på Torp gå ned for første gang på flere år. Både i 2007, 2008 og hittil i 2009 har Torp hatt økning, og stadig satt nye månedsrekorder. Torp har blitt Norges nest største flyplass på utenlandet etter Gardermoen.

– Neste år må vi regne med tilbakegang, sier Alf-Reidar Fjeld.
Han tar likevel nedgangen med stor ro. Trafikkveksten i år blir rundt 200.000 passasjerer, det dobbelt av den tilbakegangen flytplassen forventer neste år. Antall passasjerer vil fortsatt være høyere enn i 2008.

– Det blir et lite skritt tilbake. Vi regner med vekst igjen i årene som kommer, sier Alf-Reidar Fjeld.

Flyplassjefen tror vekst på Rygge først og fremst vil gå på bekostning av Gardermoen. Ryanairs satsing på Rygge vil gi Norwegian og billigselskaper på Gardermoen økt konkurranse. (sb.no)

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart