-->

1. desember 2009

Ny radar sikrer bedre flyt i flytrafikken

Inn- og utflyging ved flyplassene sør for Oslo, Torp og Rygge, blir mer smidig og effektiv. Det er et av resultatene av at Avinor nå tar i bruk en ny flyradar i Vestfold.
Flyplassene rundt Oslofjorden dekkes i dag av en 17 år gammel radar på Haukåsen nord for Oslo. Dersom den skulle bli rammet av teknisk svikt, vil det kunne stanse rutetrafikken.

Seks nye flyradarer
Radaren i Vestfold er én av totalt seks som nå er under bygging for å sikre full radardekning i deler av Fastlands-Norge og bedre dekning utenskjærs. Dette vil gi muligheter for økt kapasitet i framtida, med kortere flytid og færre forsinkelser. I tillegg vil radaren bidra til at Luftfartstilsynets krav om dobbelt radardekning for flyplasser i Norge blir oppfylt.

Klimavennlig
Radaren er også et bidrag i arbeidet med å nå målet om nullvekst i utslippene av klimagasser fra norsk luftfart fram mot 2020, selv med betydelig trafikkvekst.

Mindre venting
– Radaren vil bidra til kortere flytid og mindre venting gjennom mer effektive ned- og oppstigningsprosedyrer. Altså det som populært kalles grønne landinger og avganger, sier Sverre Quale, konsernsjef i Avinor.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart