-->

24. januar 2010

Fingeravtrykk i pass innføres fra påske

Politiet innfører lagring av fingeravtrykk i pass fra 6. april. Dette vil gjøre passene tryggere og vanskeligere å manipulere.
- Innføringen av fingeravtrykk i passene vil være et tilbud til dem som ønsker et ekstra

sikkerhetselement i passet sitt, sier Steinar Talgø, leder for juridisk seksjon i Politidirektoratet.Talgø påpeker at alle pass utstedt i Norge fremdeles er gyldige, og at man kan reise nesten hvor man vil med sitt pass. Unntaket er USA, hvor det kreves pass med biometri som kan maskinleses, også kalt elektroniske pass.

EU-krav
Lagringen av fingeravtrykk i pass er et krav fra EU, og alle medlemslandene i EU/EØS jobber fra nyttår av med å innføre den nye teknologien. Dette vil bidra til å gjøre passforfalskning mye vanskeligere i Schengenområdet, hvor man kan reise fritt etter én passkontroll.

- Dette vil både gjøre passene tryggere og lettere å kontrollere. Jeg tør ikke å si at det vil være umulig å forfalske de nye passene, men forfalskning kan i alle fall ikke skje med metoder vi kjenner til per i dag, sier Steinar Talgø.

- En del av utviklingen
Talgø beskriver innføringen av fingeravtrykk som en del av den kontinuerlige utviklingen for å gjøre passene sikrere. Alle som søker om pass etter 6. april vil få pass med fingeravtrykk, men Talgø sier at politiet vil ikke gå ut med noen offentlig anbefaling til folk om å vente til etter påske med å skaffe seg nytt pass.
- Dette må den enkelte selv ta stilling til. Men man vil jo kunne føle seg tryggere med den nye teknologien, sier Talgø.

- Sterk økning i forfalskning
Straffesaksregisteret viser rundt 100 kriminalsaker hvor det ble brukt falskt pass i første halvdel av 2009. Avdelingsleder Atle Roll-Matthiesen i Kripos uttalte i Aftenposten tirsdag at han vil skjerpe kontrollen av pass, og beskrev falskt pass som en gjenganger i all type kriminalitet.

Informasjonsrådgiver Silje Kirkegaard i Kripos sier til Aftenbladet at de ikke ønsker å spekulere i hvor godt innføringen av fingeravtrykk i passene vil fungere for å forebygge passforfalskning.
- Det er Politidirektoratet som jobber med den nye teknologien, men det vi kan si er at vi opplever en sterk økning i forfalskning av pass, og at det tradisjonelt er fotobytte eller bruk av stjålne pass som er hovedproblemet, sier Kirkegaard.

Illustrasjonsfoto

annonse


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart