-->

24. januar 2010

Dette har du krav på når bagasjen blir borte

Flyselskapene er ansvarlige for at bagasjen kommer frem til riktig sted på riktig tid. Hvis den ikke gjør det, har du krav på erstatning, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen. Om du skal rette erstatningskravet mot flyselskapet eller forsikringsselskapet, bestemmer du selv. Ofte kommer det an på hvor god reiseforsikring du har.
Forsikringen kan ha bedre vilkår enn hva loven pålegger flyselskapene. Flyselskapene dekker som regel inntil cirka 10.000 kroner per passasjer hvis bagasjen aldri kommer til rette. En del reiseforsikringer dekker mer.
Men selv om du får penger igjen fra forsikringen, søker forsikringsselskapet regress, slik at flyselskapet får sin del av regningen uansett.
Bagasjen regnes som tapt etter 21 dager.

Hvis bagasjen bare er forsinket, kan du også få erstatning begrenset oppad til 10.000 kroner, men da må du legge frem kvittering på nødvendige innkjøp du måtte gjøre mens bagasjen var forsinket. Gjelder det større innkjøp, bør dette avklares med flyselskapet eller forsikringsselskapet i forkant. Hva som er nødvendig, er et vurderingsspørsmål.

Flyselskapene vurderer som regel at du har større behov for å kjøpe nye ting når du er på vei ut enn når du er på vei hjem igjen, siden de fleste blant annet har både ekstra toalettsaker og klær hjemme.

Forbrukerrådet skriver mer om dette på sine nettsider.
Der har vi hentet følgende råd:

*Erstatningsansvaret bortfaller dersom du selv har medvirket til skaden ved å for eksempel plassere spesielt skjøre eller verdifulle gjenstander i bagasjen.

*Maksimumsbeløpet for erstatning er avhengig av hvilket land du reiser fra eller til. Innenfor EØS, og andre land som har vedtatt å følge Montrealkonvensjonen, er det cirka 10000 kroner.

*I land som ikke følger denne konvensjonen, kan summen være mye lavere, og beregnes etter vekt. Da har du krav på cirka 170 kroner per kilo. En koffert som veier 20 kilo erstattes derfor med maks 3400 kroner.

*Ved tapt/ skadet bagasje må du klage umiddelbart etter at du oppdaget skaden/ tapet og senest syv dager etter at du mottok eller skulle mottatt bagasjen. Det beste er at du melder fra allerede på flyplassen.

*Dersom du ikke får de rettighetene du mener du har krav på, kan du henvende deg til Flyklagenemnda. Fristen for å klage til nemnda er fire uker fra du har mottatt det endelige svaret på din klage til flyselskapet. (vg.no)

Les også: slik unngår du å miste flybagasjen

...og at 2 av 10 fikk medhold på flyklagen

Fotograf: ukjent

annonse
www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart