-->

28. januar 2010

Ingen tar ansvar for køen

Godt råd: Beregn god tid i sikkerhetskontrollen! Ingen vil gi deg erstatning dersom lange køer fører til at du ikke rekker flyet.
Klagebehandlingen i den nye klagenemnda for flyreiser har avslørt en dyptgående prinsipiell uenighet mellom aktørene i luftfarten. Hvem har ansvaret når køer i sikkerhetskontrollen fører til at passasjerer, som møter opp i god tid, ikke kommer tidsnok frem til utgangen?

Ingen ønsker å stå frem som riktig adressat for slike klager. Konsekvensen er at berørte passasjerer kan bli en kasteball mellom flyselskapene og eieren av flyplassene.

– Klag til Avinor, er beskjeden passasjerer hos Norwegian har fått når den reisende har hevdet at lang kø gjorde at vedkommende ikke kom seg til utgangen tidsnok.

Også SAS fraskriver seg ansvar. Selv om passasjeren har en kontrakt med flyselskapet gjennom billetten – og selskapet er rede til å behandle alle klager knyttet til flyreisen – mener SAS at de ikke har ansvar for hva som skjer i sikkerhetskontrollen.

– Dersom vi ikke kan klandres, har heller ikke passasjerene krav på erstatning fra oss, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

I retur
Men Avinor sender ballen tilbake. I en av de første saker av denne typen som flyklagenemnda har fått på bordet – der det kreves erstatning etter å ha stått i kø i en sikkerhetskontroll – svarer Avinor at erstatningsreglene i luftfarten er knyttet mot fraktfører, altså flyselskapene, ikke mot eieren og operatøren av flyplassen.

– Luftfartsloven inneholder ingen egne erstatningsbestemmelser for lufthavnoperatøren, påpeker Avinor overfor nemnda. Etter Avinors mening er det derfor ikke grunnlag for å rette et eventuelt erstatningskrav mot lufthavneieren. Men ifølge pressesjef Sindre Ånonsen har ikke Avinor noe imot at slike prinsipielle saker tas opp i nemnda.

– Det er ikke slik at Avinor aldri har noe erstatningsansvar. I enkelte tilfeller har vi det, men køer i sikkerhetskontrollen ligger ikke under den kategorien. Vi kan ikke se at loven gir oss noe erstatningsansvar dersom køen fører til en passasjer ikke rekker flyet, sier Ånonsen.

Uenige
Flyklagenemnda aksepterer imidlertid ikke Avinors holdning. Forskriften som klagenemnda er tuftet på, slår nemlig fast at foretak som driver landingsplass er underlagt klagenemnda.

– På generelt grunnlag mener vi at også Avinor er erstatningsansvarlig, dersom de kan klandres for forhold som har påført passasjerer ekstrakostnader, sier juridisk rådgiver Sverre Åril, som sitter i nemnda som representant for Forbrukerombudet.

Klagenemnda har nå bedt Samferdselsdepartementet løse den juridiske nøtten.
Inntil svaret derfra foreligger, avventer nemnda å gi flere «dommer» der Avinor er innklaget.

– Foreløpig er vi ikke redde for at Avinor skal sabotere klagenemnda, men vi må nok få på plass noen rutiner, sier reiselivsdirektør Rolf Forsdahl i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og administrativ ansvarlig for klagenemnda.

Aksept?
Om Avinor vil akseptere nemndas avgjørelse – dersom den i en konkret sak mener at Avinor har et erstatningsansvar – svarer pressesjef Sindre Ånonsen følgende:

– Skulle nemnda i en klagesak, uavhengig om det gjelder forsinkelser i køer eller andre forhold, gi klager medhold, vil vi selvfølgelig studere begrunnelsen for dette og på juridisk grunnlag ta stilling til om vi erkjenner erstatningsansvar. Om det skulle oppstå tvil om dette, og vi står overfor det vi opplever som en viktig prinsippsak, så kan vi for eksempel ta saken opp med vår eier for en prinsipiell vurdering der. Noe utover det kan vi ikke spekulere i. (aftenposten.no)

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart