-->

24. mars 2010

EU vil oppheve væskeforbudet

Innen 2013 skal samtlige flyplasser ha skaffet en væskeskanner som skiller lovlig fra ulovlig væske i sikkerhetskontrollen. Da kan du kan ta med deg en vannflaske og toalettsaker gjennom sikkerhetskontrollen. Men skannerne flyplassene trenger for å se om væskeinnholdet er farlig, finnes foreløpig ikke.
I november 2006 kom forbudet mot å ta med flytende væske gjennom sikkerhetskontrollen.

Nå har EUs økonomi- og finansministre vedtatt å oppheve forbudet mot å medbringe væsker ombord på fly.

Fra 29. april 2011 kan flyplassene selv bestemme om de vil oppheve forbudet når de har anskaffet en skanner som kan gjennomlyse flytende væske. Slike skannere finnes foreløpig ikke.
EU har likevel vedtatt at slike skannere skal være på plass på alle flyplasser senest 29. april 2013.

Forslaget må innom Europaparlamentet for godkjenning. EU mener det er lite sannsynlig at de har noen innvendinger i denne saken, siden de allerede i 2007 vedtok en resolusjon som oppfordret Kommisjonen å oppheve forbudet.

- En lettelse
- Utfordringen er at man må få denne skanneren på markedet. Luftfartstilsynet sier at slike skannere ikke er på markedet enda. EU sier klart at når disse er på markedet, skal væskeforbudet oppheves, forteller Paal Frisvold, leder i Europabevegelsen, til NRK.no.

Han ser på dette som en positiv ting, og synes det er bra at EU denne gangen gjør livet lettere og ikke bare vanskeligere.
- Jeg tror vi alle er enige om at dette er lettelse. Jeg stod selv kø i 25 minutter i sikkerhetskontrollen på flyplassen i Bryssel tidligere i dag, sier han.

- Ikke så enkelt
Jo Kobro, informasjonssjef på Gardermoen Lufthavn, synes ikke dette høres så enkelt ut.
- Væskeforbudet vil være der frem til den nye teknologien er på plass, og til å stole på. Vi er kjent med at EU har et mål om 2013, en trinnvis gjennomføring, sier han til NRK.no.

Marit Kvarum, informasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet, mener Europabevegelsens pressemelding lett kan misforstås.

- Det kommer et nytt sikkerhetsregelverk 29. april hvor væskeforbudet er opphevet. Før dette vil det komme en endringsforordning som viderefører væskeforbudet slik vi kjenner det i dag, opplyser hun til NRK.no.

Kvarum presiserer at det per i dag ikke finnes teknologi som skiller lovlig væske fra ulovlig.
- Det jobbes med å utvikle dette. Målet er å gå fra restriksjoner til kontroll Vi forholder oss til det kommisjonen sier, at væskeforbudet skal oppheves fra 2013, legger hun til.

Står på sitt
- Det står helt klart at innen 29. april 2013 skal dette være gjort. Så sant man har skannere før den tid, kan væskeforbudet oppheves, sier Frode Fjeldstad, informasjonsleder i Europabevegelsen, til NRK.no.

Foto: Avinor

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart