-->

6. mars 2010

Norwegian Express - en ny aktør på Oslo ?

Norwegian Express er et nytt norsk flyselskap med base i Stokmarknes. Selskapet forteller at de vil ta opp kampen mot Widerøe og det de kaller "Widerøes monopol i Nord-Norge", men de ønsker også binde sammen de sørlige- og nordlige landsdelene av Norge med direktefly. De første rutene kan bli fra Gardermoen til Brønnøysund og Stokmarknes.Jomfruturen fra Stokmarknes flyplass til Oslo vil etter planen finne sted første august i sommer. Vesterålen online var fredag kveld i kontakt med styreformann Gøte Aspen i nystartede Norwegian Express AS.

- Hvordan skal dere kunne klare dette? Det er sagt over flere år at rullebanen ved Stokmarknes er for kort, og at det ikke finnes fly som fungerer på denne lengden?

- Vi har i all stillhet gjort analyser som viser at med dagens lengde på rullebanen på Stokmarknes, så kan vi frakte 27 passasjerer fra Stokmarknes, gjøre én mellomlanding - trolig i Brønnøysund - hvor flyet fylles helt opp, og så lande i Oslo. Hele flyturen gjøres unna på rundt to timer og 25 minutter. Vi snakker om en flytype som heter ATR 42-500, bygd i Toulouse i Frankrike. Når banen blir gjort lengre vil vi kunne sette inn det nyere ATR 72, som vil kunne ta flyet direkte til Oslo.

- Hva vil en slik flytur koste passasjerene?

- Vi er fortsatt noe usikre på om vi skal ha én fast pris gjennom hele uka eller kjøre med fleksipris-system. Det heller trolig mot en fast pris, og det har sin bakgrunn i at dette for passasjerene vil oppleves mer rettferdig. Vår beregning er at en slik tur skal kunne koste under 1.000 kroner fra Vesterålen til Oslo.

- Hvilken bakgrunn har du for å drive flyselskap?

- Jeg er utdannet flyver, og har flydd i noe over ti år både i Norge og Europa, blant annet for Norweigan. Per i dag er jeg naturlig nok i ferd med å avslutte mitt ansettelsesforhold i Luftfartstilsynet, hvor jeg frem til nå har jobbet med flysikkerhet. Når det gjelder prosessen frem mot de første flyturene er det en omfattende godkjenning selskapet vårt skal gjennom, blant annet av nettopp Luftfartstilsynet. Aller viktigst er imidlertid at næringslivet i Nord-Norge, og ikke minst i Vesterålen viser at de tror på oss. Det kan de blant annet gjøre ved å bidra i varslet emisjon i april. Vi har et kapitalbehov på 20 millioner kroner. Solid økonomi er blant kravene som stilles til selskapet vårt.

- Flybransjen har jo mildt sagt vært i turbulent "vær" i flere år. Hvordan kan dere ha noen sjanse?

- Vi er vel kjent med TØI-rapportene som viser lønnsomhet for den omtalte flyruta. Det er også skrevet andre rapporter som gjør at vi føler oss trygge. Vesterålen er blant våre viktigste satsingsområder, fordi det er tett befolket - og over tid har vist godt trafikkgrunnlag over Stokmarknes.

Fredag sendte det nystartede flyselskapet ut følgende pressemelding:

Næringsliv og befolkningen i Nord-Norge får endelig et alternativ. Norwegian Express er i ferd med å gjennomføre en emisjon på 20 mill. sammen med Sparebank 1 Nord-Norge. Det første flyet vil være i drift i løpet av sommeren/ høsten 2010.

Utfordringen med å etablere flyselskap har vært behovet for betydelige investeringer, og risikoen for å ikke få inntjening raskt nok. Norwegian Express vil, for å begrense kapitalbehovet inngå leaseavtaler på fly fra EADS (Airbus). Vedlikeholdet av flyene settes bort til profesjonelle vedlikeholdsorganisasjoner. Trening av fly og kabinbesetning vil skje i regi av godkjente treningsorganisasjoner. Selskapet skal fly ruter som i dag ikke er betjent og hvor det er betydelige behov, sier styreleder Gøte Aspen.

Selskapet er fornøyd med den økonomiske plan, og de mulighetene som ligger i det nord- norske markedet.

Selskapet budsjetterer med 25 % av det totale passasjerbelegget målt etter Avinors statistikk. Samtidig opererer vi med priser i som ligger 35-40% under det konkurrentene tilbyr i dag. På den måten sikrer vi uforutsigbarheten som ligger i at konkurrentene dumper prisene for å kvitte seg med brysomme konkurrenter. Budsjettoverskudd skal brukes til sikring investeringer i 2012.

Norwegian Express vil ha det nordnorske markedet som sin primære målgruppe, og vi tror lekkasjen til stamflyplassene kan stoppes, ved introduksjon av nye fly, kortere reise tid alt til fornuftige priser. Vi tror til og med det er rom for en passasjervekst på 3-4 % det første året.

Det nordnorske markedet er understimulert, distriktene er mer bevist enn noen gang, samtidig som vi ser et næringsliv spesielt innen fisk som er i sterk vekst. Timingen er god, og vi er beredt på å ta betydelige markedsandeler i tiden som kommer. Det er ikke mulig for nettverksselskapene å konkurrere på pris når vi nå får muligheten til å starte opp med blanke ark, sier Aspen.

Ledelsen i Norwegian Express har lang luftfartsbakgrunn, sist fra luftfartsadministrasjonen i Norge. Bjørn Hansen, har dessuten mer enn 20 år i tung luftfart og er fra Harstad. Han vil lede og administrere arbeidet i selskapet. Aspen er en av gründerne i selskapet, han er flyger, med mer enn 14 års erfaring fra luftfart i inn og utland. Han vil lede operativ avdeling i selskapet

Eierstrukturen består av nøkkelpersoner som innehar kompetansen som er nødvendig for å fylle pålagte nøkkelfunksjoner i selskapet. Alle synes det er spennende å få være med på oppbygningen av et nytt flyselskap. (vol.no)

Reaksjoner på navnet
Sist torsdag ble aksjeselskapet Norwegian Express AS registrert. Og navnevalget skaper reaksjoner fra første dag.

I Norwegian Air Shuttle sier man at man er meget overrasket over navnevalget. Norwegian er et innarbeidet merkenavn i det norske markedet og det må anses som noe spesielt når man velger et navn på et nytt aksjeselskap som skal satse på operativ drift av rutefly.

Til pressen sier kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånvik i Norwegian Air Shuttle, at man enda ikke har tatt stilling til om man vil reagere på den oppståtte navneforvirring eller ikke.

Styreleder Gøte Aspen i det nye, nordnorske selskapet som skal kaste seg inn i kampen om passasjerenes gunst i Nord-Norge, ser navnelikheten. Til avisa an.no sier han at: ”Jeg er enig i at navnene er like. Dette har vi diskutert i styret. Men vi mener vi må få bruke Norwegiannavnet. Vi har et helt forskjellig konsept enn Norwegian Air Shuttle, og vi håper ikke vi blir forvekslet med dem,” sier Aspen.

Les også om Widerøes direkteruter mellom Oslo og Brønnøysund fra 10. mai

Foto: Norwegian Express

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart