-->

16. mai 2010

Ikke lenger "askehjelp" i forsikringen

- Nå reiser du på eget ansvar.
Ikke lenger askehjelp i forsikringen.
Forsikringsselskapene har utbetalt 50 millioner kroner til askefaste nordmenn, men nå er det stopp.

- Rapporter fra de største selskapene viser at det er anslagsvis 10000 saker når vi ser på hele reiseforsikringsmarkedet. Vi har grunn til å tro at selskapene foreløpig har rundt 50 millioner kroner i erstatninger forbundet med dette, sier kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens fellesorganisasjon til VG.

Dette er kostnader selskapene ikke er forpliktet til å erstatte, opplyser informasjonssjef Ingrid Holm Svensen i TrygVesta, som er den tredje største aktøren i markedet.

- Konsekvensene av vulkanutbruddet på Island er ikke omfattet av forsikringsvilkårene, men det var en unntakstilstand hvor vi hjalp våre kunder i en akuttfase, sier Svensen.

Ikke dekket
VG har snakket med alle de store selskapene som tilbyr reiseforsikringer, og de har lagt seg på samme linje.

- Det var en helt spesiell og ny situasjon, og vi ønsket å løse det på en god måte. Hovedsakelig er det snakk om refusjon av kostnader til mat, hotell og alternative hjemreiser, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Selskapene varsler nå at det er stopp på utbetalingene. De som heretter reiser ut kan ikke forvente ytterligere godvilje fra selskapene hvis det kommer askeskyer.

- De av våre kunder som har valgt å reise etter 20. april, vil ikke være dekket av de ekstraordinære tiltakene. Nå reiser du på eget ansvar, sier Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

Full trygghet
De er den største aktøren på reiseforsikringer med en markedsandel på drøyt 40 prosent, og anslår at utbetalingene deres vil beløpe seg til 20 millioner kroner.
Vennesland sier at de har dekket tilfeller der kundene var på reise da askeskyen dukket opp, og som reiste med flyselskaper som ikke var underlagt reglene i EU-direktivet som pålegger flyselskapene å dekke kundenes utgifter til kost og losji hvis de ikke kan fly.

- Nordmenn reiser ofte med selskaper som ikke er omfattet av direktivet, men det er viktig å presisere at de som reiser med turoperatører, har full trygghet gjennom Pakkereiseloven, sier Vennesland.
Denne loven sikrer kundens rettigheter hvis en pakkereise blir utsatt, avlyst eller avbrutt.

Foto: ukjent

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2023
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av en KI-tjeneste fra OpenAi,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart