-->

12. mai 2010

Overskudd etter krevende år for Flytoget

2009 var et krevende år. Finanskrisen påvirket folks reisemønster, og ved inngangen av året meldte flere av selskapets nøkkelkunder om redusert reisevirksomhet. Nedgangen i antall reisende var på 3,7 prosent, noe mindre enn forventet.

- Jeg er stolt av at Flytoget leverer så gode resultater i et krevende år. Fokus på kvalitet, punktlighet, service og passasjerrettigheter har båret frukter. Fjorårets høydepunkt var da Flytoget åpnet strekningen fra Drammen til Oslo Lufthavn, og fra januar har det gått det tre tog i timen fra Drammen. Allerede nå utgjør andelen reisende fra Drammen over tre prosent, og antallet passasjerer er stigende, sier administrerende direktør i Flytoget Linda Bernander Silseth til oss.

Flere vogner
I 2009 ble 16 nye mellomvogner satt i drift. Dette har bidratt til å øke setekapasiteten med hele 40 prosent, samt legge grunnlag for en bedre reiseopplevelse for passasjerene. Flytogets markedsandel økte i 2009 med ett prosentpoeng til 36 prosent, og den totale kollektivandelen av reisende på Oslo Lufthavn er nå på over 63 prosent, som er en av verdens høyeste. På tross av enkelte perioder med driftsforstyrrelser og avvik som primært skyldes feil med infrastrukturen, var kundetilfredsheten på rekordhøye 96 prosent. Punkligheten ved ankomst Oslo Lufthavn var på 94 prosent. Det er et høyt tall, men likevel under Flytogets ambisiøse mål på 97 prosent.

Passasjertallet passerte i fjor 5,4 millioner og inntektsmessig var Flytoget på nivå med rekordåret 2008. Selskapets driftsinntekter var 724 millioner kroner, og resultat før skatt 148 millioner. Staten vil motta et utbytte på 74 millioner kroner.

Foto: Osloairports.com

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart