-->

20. mai 2010

NSB har fraktet 70.000 flypassasjerer

Siden Moss Lufthavn Rygge åpnet har 70.000 passasjerer valgt å bruke tog framfor bil til flyplassen.
Fem-minutters-turen med shuttelbuss fra Rygge stasjon til og fra flyplassen er nemlig inkludert i togbiletten på Østfoldbanen.

Dette har ført til at mange velger å la bilen bli hjemme og isteden velge toget når de skal ut å fly.

Tok av med Ryanair
Det var spesielt etter at Ryanair etablerte seg på flyplassen at trafikken tok av, forteller strekningsleder Terje Andersen.

Har ledig kapasitet
Til nå har altså 70.000 passasjerer benyttet seg av tilbudet. Andersen mener det gode samarbeidet med MLR har bidratt til suksessen og forventer at enda flere vil komme til.

- Det som er ekstra positivt for NSB og Regiontogene på Østfoldbanen, er at hoveddelen av trafikken foregår utenom rushtid. Vi har derfor ledig kapasitet til å møte en fortsatt vekst på flyplassen, sier Andersen. (ha-halden.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart