-->

26. juni 2010

Flytoget vil utvide til Tønsberg

Resultat før skatt endte på 148 millioner kroner for Flytoget i 2009. Det er fjerde år på rad med et nisifret overskudd. Nå vil Flytoget forlenge rutene. NSB ønsker å kjøre flytog til Gardermoen, mens Flytoget vil utvide driften blant annet til Tønsberg i Vestfold.
– De siste årene er beviset på at det er mulig å drive togselskap med overskudd i Norge. Vi har tilbakebetalt 300 millioner kroner i utbytte, og i ettertid mener vi at dette viser at beslutningen om å satse på Flytoget var riktig, sier administrerende direktør Linda Bernander Silseth i Flytoget til nettstedet travelnews.no.

Selv om omsetningen bare økte marginalt fra 2008 til 714 millioner kroner i 2009, og resultat før skatt sank fra 195 til 148 millioner, er den tidligere Tusenfryd-sjefen likevel fornøyd med fjoråret.

– Det gikk over all forventning. Vi endte inntektsmessig på linje med 2008, og det betyr at 2009 ble det tredje beste året vårt. Når man tenker på alle utfordringene vi hadde i fjor, blant annet problemene med infrastrukturen, så fikk vi et godt resultat, sier Bernander Silseth til avisen.

Vil utvide til Tønsberg
Nå ønsker NSB å kjøre flytog til Gardermoen, mens Flytoget vil utvide driften blant annet til Vestfold.

– Vi tror på valgfrihet og konkurranse. Vi ønsker å øke frekvensen og få til en flytogstandard på intercity-trafikken på Østlandet. Vi har kompetansen og kapasiteten, og er mer enn rede til å utvide tilbudet hvis politikerne åpner for det, sier Bernander Silseth, og legger til:

– Utvidelsen av tilbudet vårt til Drammen er som forventet. Drammen står nå for tre prosent av omsetningen vår.

Avviser subsidier
Et offentlig utvalg fastslo høsten 1999 at gardermobanen ikke kunne bli bedriftsøkonomisk lønnsom. Dermed etterga staten om lag syv milliarder kroner i gjeld.

I 2003 ble Flytoget etablert som eget statsaksjeselskap direkte underlagt samferdselsdepartementet. Men allerede etter noen måneder måtte regjeringen bevilge 300 millioner i ekstra egenkapital fordi selskapet ikke fikk forlenget et kortsiktig lån.

– Grunnlaget for en selvstendig kommersiell suksess ville rett og slett ikke vært til stede uten en gjeldssanering, sier Bernander Silseth.

Økonomidirektør Anne Cathrine Haadem i Flytoget framholder at det ikke finnes et togselskap som har finansiert oppbyggingen av sin egen infrastruktur.

– Vi drives ikke med subsidier per i dag, og alt av investeringer tas over egne bøker. Så vi har fått lov til å bevise at vi har levert god avkastning på investert kapital, ikke minst samfunnsøkonomisk, sier Bernander Silseth.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart