-->

25. juni 2010

Snart ingen nødpass igjen

Politiet flere steder i landet er i ferd med å gå tomme for nødpass og vet ikke når de nye, oransje nødpassene er klare. Dette betyr at du ikke kan regne med å få hjelp av politiet hvis du kommer til flyplassen for den store feriereisen din, og oppdager at du har glemt passet hjemme.
- Vi har fått tilsendt nødpass fra politidistrikter over hele landet, men vi skriver ut 700 nødpass i måneden og vet ikke hvor lenge lageret holder, sier politioverbetjent Tom Fjæstad ved Gardermoen politistasjon til Aftenposten.no.

Heller ikke feriefolket som kommer til Rygge lufthavn for å reise ut i den store verden kan være sikre på at politiet kan hjelpe dem.

Null pass igjen
Østfold-politiet melder nemlig at en politistasjon allerede er nede i en beholdning på null nødpass, mens de andre enhetene, blant annet på Rygge, har få slike pass igjen.
- Dette betyr at en ikke kan regne med å få utstedt nødpass i siste liten, sier avdelingsleder Ellen Bente Gretland i Østfold politidistrikt.
Hun oppfordrer alle som skal på ferie til å sjekke gyldigheten i passet så raskt som mulig.
- Har du ikke gyldig pass må du være ute i svært god tid for å bestille nytt. Garantitiden er ti virkedager pluss helg, sier Gretland.

Kort tid igjen
På denne tiden av året utsteder bare politiet i Østfold fra ti til 20 nødpass i løpet av en dag.
- Vi regner derfor med å bli tomme i løpet svært kort tid, sier Gretland.

Det er høyst usikkert når de nye nødpassene, som for øvrig har en guloransje farge som skiller seg klart fra de vanlige, røde passene, kommer.
- De nye nødpassene er forsinket fra leverandøren, forteller Steinar Talgø i Politidirektoratet.

Nye pass ble forkastet
De guloransje passene ble levert til politiet allerede i fjor høst, men ble i utgangspunktet forkastet.
- De hadde ikke den ønskede kvaliteten, men fordi de nye passene nå er forsinket, tar vi i bruk passene fra dette partiet, sier Talgø.

Problemet er at det ikke er bare å ta dem i bruk uten videre.
- Vi må informere myndighetene i andre land om dette og vi vet ikke nå når vi kan begynne å bruke passene.

Nødløsningen
Nødløsningen for deg som ikke finner passet ditt eller har mistet det og ikke kan vente på et vanlig pass, er kanskje politiet i Oslo.

- Vi har, enn så lenge, nok nødpass på lager, forteller kommunikasjonsrådgiver Martine Laeng i Oslo politidistrikt.

Foto: politiet

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart