-->

25. juni 2010

Stadig billigere å fly

Prisene på flybilletter går bare en vei – nedover. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt som er basert på en reisevaneundersøkelse for 2009 gjennomført av Avinor. Gjennomsnittsprisene fra Norge til utlandet har gått ned 23 prosent siden 2003.


Gjennomsnittsprisen på innlandsbilletter har gått ned med 11 prosent siden 2003, og i perioden fra 2003 er prisnedgangen for gjennomsnittlig forretningsreisende 14 prosent, mens den fritidsreisende betaler 2 prosent mindre i snitt i 2009 enn i 2003. Undersøkelsen avdekker også geografiske forskjeller. Forskjellen i pris innlands mellom reiser i Sør-Norge og mellom Sør- og Nord-Norge er omlag 300 kroner i snitt, men samtidig har prisene gått mest ned mellom Sør- og Nord-Norge; 21 mot 11 prosent.

Sterk utlandsvekst
I utlandsmarkedet har veksten i rutetrafikken vært 8,8 prosent årlig fra 2003. Veksten til Europa har vært på 9 prosent og for interkontinental trafikk er tallet 7,5 prosent. Det er opprettet flere interkontinentale ruter fra OSL, og det er 18 prosent som reiser direkte fra Norge til Nord-Amerika og 13 prosent til Asia.

Torp og Rygge har vokst seg større
I 2007 hadde OSL 72 prosent av utenlandspassasjerene fra Norge, mens andelen i 2009 var 67 prosent. OSL opplever økt konkurranse fra Sandefjord og Moss (sistnevnte inngår for øvrig ikke i undersøkelsen mht utlandsreiser). I tillegg har en økning i antallet utlandsruter fra de andre viktigste lufthavnene i Norge, medført at noe færre passasjerer reiser via OSL.

Les også: Norwegian tar store markedsandeler

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart