-->

26. juni 2010

Rygge med de første passasjertallene

Moss lufthavn Rygge går for første gang ut med passasjertall. Samtidig taper Torp terreng.
Siden mars har Moss Lufthavn Rygge (MLR) fått 28 nye destinasjoner, noe som naturlig nok tilsier en økning i antall passasjerer. I mai reiste 130 286 passasjerer fra flyplassen i Rygge.

Dette er første gangen driftsselskapet Rygge Sivile Lufthavn går ut med passasjertallene.

– Tidligere har vi holdt passasjertallene tett til brystet. Årsaken til dette er at vi har hatt få aktører og derfor har tallene vært meget gjennomsiktige. Vi har tatt hensyn til Norwegian med vilje, medgir Silje Thoresen, markedsansvarlig i RSL overfor moss-avis.no og legger til;

– Nå er trafikkvolumet såpass stort at vi ikke har samme behov for å beskytte aktørene.
Hun vil fremdeles ikke si noe om passasjertallene for de tidligere månedene i år.
Likevel bekrefter Thoresen at flyplassledelsen er godt fornøyd med tallene for mai, som innebærer en økning fra de tidligere månedene.

- Tallene representerer i hvert fall en vesentlig økning fra i fjor. Vi er veldig spente på sommersesongen som vi har store forventninger til, sier Thoresen.
I fjor reiste 640.000 passasjerer fra Rygge.

Nedgang
Samtidig som Moss lufthavn Rygge har opplevd en økning har passasjertallet for Sandefjord Lufthavn Torp i mai blitt redusert med 15 prosent.

– Vi ser ikke på vår økning som om at vi stjeler passasjerer fra Torp. Det er en følge av at vi har fått flere destinasjoner og flere avganger. Vi har overlappende markeder. Vår trafikk stammer imidlertid hovedsakelig fra Østfold, Oslo og Sverige, sier Thoresen.
Ifølge Markedssjef for Torp, Tine Kleive-Mathisen, har etableringen av nye ruter på MLR ført til nedgangen på Torp.

- Dublin-og Paris-rutene er blitt flyttet til Rygge. Det er færre fly som opererer fra Torp, og som følge av det har vi hatt en passasjernedgang, sier Kleive-Mathisen.
Hun mener imidlertid at Ryanair har gjort en god jobb med å fordele rutene på de to flyplassene.
- Det er en del ruter som er på Rygge som vi ikke har på Torp og omvendt. De rutene som er parallelle har vi behov for, sier hun.

Solid, men forsiktig
Til tross for at det nå går bedre med MLR, til dels på bekostning av Torp, sliter ikke flyplassen i Sandefjord med økonomien.
I 2009 reiste mer enn 1,8 millioner passasjerer fra Torp, en økning fra fjoråret. Årsresultatet økte også fra 2008 til 2009, fra 36,6 millioner kroner til 53,2 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med tallene fra ifjor, sier Kleive-Mathiesen.

Likevel understrekes det i årsrapporten at konkurransen med Rygge kan prege resultatet for i år.

- Selskapet har i 2009 utsatt planlagte investeringer på grunn av usikkerhet knyttet til framtidige markedsforhold, står det i årsrapporten.

Foto: osloairports.com

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart