-->

10. august 2010

Rygge større enn Torp

Passasjertallene for juli i år viser at Moss lufthavn Rygge har passert Torp i antall reisende.
Lufthavn Rygge hadde 179 363 passasjerer i juli, viser statistikken som Avinor gir ut månedlig.
Sandefjord lufthavn Torp hadde i samme måned et passasjertall på 176 263, en nedgang på 14,8 prosent fra juli i fjor.

Rygge er med det Norges største private flyplass, og den femte største etter passasjertall.

– Dette er i tråd med det vi har forventet etter at Ryanair opprettet base på Rygge her i mars, sier markedssjef for Moss lufthavn Rygge, Silje Thoresen overfor NRK.

Passasjerrekord for Avinor
For Avinor viser trafikktallene for juli en ny passasjerrekord - også på landsbasis.

Til sammen 3 649 849 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av juli.

Dette er en økning på 7,6 prosent i forhold til juli i fjor, og tallene er bedre enn for tilsvarende måned i 2008, som var rekordåret for norsk luftfart.

Utlandstrafikken økte mest, med 11,2 prosent sammenlignet med juli i fjor.
Passasjerveksten på innland var også betydelig. Den gikk opp 4,9 prosent i forhold til samme måned i fjor.

– Massiv utvikling
Rygge ble etablert som sivil lufthavn i februar 2008, og regnes som en av Europas raskest voksende lufthavner.

Ryanairs nestsjef Michael Cawley sa tidligere denne måneden at de så for seg en massiv utvikling på Moss Lufthavn Rygge i årene framover.

– Vi mener det er realistisk at Torp og Rygge til sammen vil kunne få et passasjertall på nærmere seks millioner. Av dette vil Rygge stå for klart den største andelen. På Torp bør vi klare en million passasjerer, sa Cawley da.

Foto: Osloairports.com

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart