-->

7. august 2010

Slik får SAS det til

SAS har nylig lagt fram tall som viser at de er det mest punktlige flyselskapet i Europa, og at de denne sommeren, som i fjor, har vært på topp i statistikkene. Det er alle selskapers mål, men ikke alle lykkes i å få flyene avgårde til oppsatt tid.





SAS har siden flere år tilbake hatt et stort fokus på punktlighet, og det har blitt en stor del av deres varemerke.
Selskapet har en egen arbeidsgruppe internt som kontinuerlig følger opp og identifiserer de problemene som dukker opp, for så å forbedre de prosedyrene som svikter eller ikke er gode nok.

I selskapet er alt personalet orientert om de målsetningene SAS har og blir kontinuerlig oppdatert på punktligheten via selskapets intranettsider. Informasjonen på intranettet oppdateres hver tyvende minutt, og når man ser at punktligheten "bare" er på 98%, retter man fokuset mot de resterende to prosentene for å finne hva som ligger bak dette avviket. Det kan virke bagatellmessig, men skal man fortsatt levere en høy punktligehet og være på topp i Europa, må alle de små uregelmessighetene også fanges opp og analyseres.

Når en flyvning av en eller annen grunn blir forsinket, bruker pilotene forskjellige koder, en for hver type avvik, og rapporterer dette tilbake til selskapet. Pilotene har rundt tretti forskjellige koder å velge mellom, for å gi en så riktig tilbakemelding som mulig, på avvikets art.

Et eksempel på avvik er avgangstidene (slots) som blir forandret. Stor sommertrafikk i Sentraleuropa gir lett forsinkelser da mange selskap skal fly til de samme destinasjonene på omtrent samme tid. Da blir det kø i luftrommet og dette kan gi forsinkede avganger.

Personalet i cockpit og i kabinen har lang erfaring og arbeider etter inarbeidede rutiner, men de er også avhengige av at tjenestene på bakken og bakkemannskapet fungerer optimalt for å få flyet klart til neste avgang.

Når et fly kommer inn til parkering starter stoppeklokken og kampen mot sekundene for å få flyet klart til avgang igjen. Opp til 180 passasjerer skal av, og det skal ryddes og gjennomføres sikkerhetssjekk før flyet er klart til nye passasjerer. I tillegg skal flyet ha drivstoff, mat, teknisk sjekk og mye mer i løpet av en kort halvtime.

SAS tok for et par år siden i bruk ny teknologi i kampen mot sekundene på bakken. Teknologien fungerer omtrent som teamene i Formel1 har på sine pit-stop. Alle som jobber med å få flyet klart har nå en liten propp i øret hvor de kan høre hvordan de andre på teamet ligger an, og si i fra om noe skjærer seg.
Sammen med de ansattes fokus på å få flyene avgårde i tide, er denne teknologien er med på å gjøre SAS til et av de mest punktlige flyselskapet i Europa.

Foto: lfv.se

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart