-->

23. september 2010

SAS først med miljøsertifiseringer

SAS har som det første flyselskap i verden blitt miljøsertifisert med de to internasjonalt anerkjente miljøsertifikater ISO 14001 og EMAS. Sertifiseringen er utført av Bureau Veritas. Den omfatter hele SAS-konsernet og dekker alt fra det flyoperative til det administrative.- Mange av våre kunder, og ikke minst forretningsreisende, etterspør miljøsertifiserte produkter og tjenester. Nå kan vi tilby dette, hvilket befester vår posisjon som et av de mest miljøengasjerte flyselskaper på
markedet, sier Robin Kamark, SAS kommersielle direktør til Osloairports.com.


Miljøsertifiseringene er en del av SAS-konsernets miljøpolitikk. SAS har klare og ambisiøse miljømål om blant annet å minske det totale CO2-utslipp med 20 prosent i år 2020. For å nå de målene skal SAS
gjennomføre et stort antall kort- og langsige aktiviteter som miljøsertifiseringen, nye fly, effektiv flyledelse og bruk av biodrivstoff.

- Organisasjonen i SAS har gjort et kjempearbeid for å sikre en effektiv implementering av miljøledelsessystemet, sier Klaus Behrndt, lead auditor i Bureau Veritas.

Det er ikke kun miljøet som vinner på ISO 14001-sertifiseringen. Det skaper også forutsetninger for å kunne redusere virksomhetens kostnader. Et konkret eksempel er SAS prosjekt med å spare på drivstoffet, hvor
SAS i 2009 oppnådde en effektivisering på cirka 4,3 prosent sammenlignet med 2005.

Foto: SAS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart