-->

11. oktober 2010

Avinors flyplasser økte ni prosent i september

Tilsammen 3.837.638 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av september 2010. Dette er en økning på over ni prosent i forhold til samme måned året før.


Økningen fordelte seg med over 11 prosent på utland og over åtte prosent på norsk innenriks.

Hittil i år er økningen i antall passasjerer på totalt 3,4 prosent, og så langt i år har det reist nærmere 30 millioner passasjerer til og fra Avinors lufthavner.

- Septembertallene ligger over rekordåret 2008. Den trafikken som forsvant i askeskyen og som følge av vekterstreiken i april og mai er tatt igjen, og vel så det. Dersom trenden fortsetter ligger det an til et nytt rekordår, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor til Osloairports.com.

Antall flybevegelser økte i september med totalt 5,9 prosent.


Blant de største lufthavnene til Avinor hadde Oslo lufthavn Gardermoen en økning i antall passasjerer på totalt 9,5 prosent, Bergen lufthavn Flesland 13,4 prosent, Trondheim lufthavn Værnes 10,2 prosent og Stavanger lufthavn Sola 6,1 prosent.

De regionale lufthavnene hadde i snitt en vekst i antall passasjerer totalt på 6,2 prosent. Lakselv lufthavn har den største økningen med totalt 26,8 prosent.

De lokale lufthavnene hadde samlet en økning i antall passasjerer på 6,4 prosent. Også her er det store ulikheter mellom lufthavnene.

Illustrasjon: Avinor

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart