-->

4. oktober 2010

SAS jobber med å redde juletrafikken

Etter at SAS-pilotene i et halvt år har advart selskapet, er SAS nå enige i at de har en stor utfordring: Det er store hull i pilotenes arbeidslister mot slutten av året.
Både SAS i Norge og pilotforeningen mener imidlertid at de skal redde situasjonen slik at ingen fly skal måtte kanselleres.


- En formel feil i et nytt crew-program er funnet og rettet, og jeg er helt overbevist om at vi skal greie denne situasjonen uten forstyrrelser for trafikken, sier Eivind Bjurstrøm, basesjef for SAS i Oslo.

Situasjonen sees også i sammenheng med at pilotene møter SAS i retten like før jul i en sak hvor fagforeningen vil hevde at SAS sa opp for mange piloter under nedbemanningen, og at selskapet la feilaktige prinsipper til grunn.

Ingen aksjoner
- Disse sakene henger for så vidt sammen, men at det blir for få piloter til å fly rutene mot slutten av året, er fordi SAS har brukt feil beregningsverktøy. Vi verken har eller kommer til å ha aksjoner omkring uenighetene med selskapet, sier Jens Lippestad, leder i norske SAS piloters forening til VG.


- Vi har påpekt at skjev arbeidsbelastning gjennom sommeren ved at noen jobber mer enn andre, vil føre til at vi får store hull i arbeidslistene mot slutten av året.
- Dette kan løses ved at vi dispenserer fra avtalen om total arbeidstid, for det er en buffer mellom vår interne avtale og den myndighetspålagte grense for maksimal flytid, forklarer Lippestad.

Alle må stille opp
- Men det avhenger av at alle de ca 500 norske SAS pilotene tar sin tørn og jobber ekstra, ellers vil belastningen bli for stor hvis vi ikke får fulltallig oppslutning.- Vi er i dialog med SAS om dette nå, sier Lippestad.

Lippestad mener situasjonen har oppstått fordi pilotene og selskapet ser forskjellig på ressursberegningen.

- SAS har møtt oss med at «dere antar mens vi vet», og det er for så vidt riktig ettersom vi ikke sitter med regnearkene selskapet selv har, men nå viser det seg at det vi har antatt er riktig - det er for få flygere til å fylle arbeidslistene mot slutten av året.

Fant feil
- De er riktig at pilotene har stilt spørsmål ved tall fra SAS under veis, mens våre analyser hele tiden bekreftet at dette ikke har vært noe problem, sier Bjurstrøm.
- For tre uker siden fant vi en formelfeil, utbedret feilen, og har nå ny oversikt over antall flygninger i forhold til antall piloter.

Nå er målet å løse dette på rimeligste måte, både med ekstrainnsats av pilotene og ved at vi kan bruke ledig kapasitet på svenske og danske piloter til å fly ruter inn og ut av Norge, sier Bjurstrøm som blankt avviser at hele 1800 pilotdøgn står udekket i november og desember slik det blitt hevdet av enkelte i flybransjen

- Det er langt færre enn dette, for med et så høyt tall udekkede vakter, ville vi fått problemer, sier Bjurstrøm.

Illustrasjon: chapman.dk

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart