-->

19. november 2010

Flyselskapene skjuler dine nye rettigheter

I nøyaktig ett år har flyselskapene unnlatt å informere sine passasjerer om at de kan ha krav på penger ved forsinkelser.
Siden november 2009 har det eksistert nye rettigheter for flypassasjerer ved forsinkelser på tre timer, etter en domslutning i EU-domstolen.
Dommen har vært rettsgyldig i hele EU og EØS-området i ett år, likevel har hverken SAS, Norwegian eller Luftfartstilsynet informert forbrukerne om dette.

Skjuler dine nye rettigheter
I praksis har flypassasjerer vært overlatt til seg selv i å finne ut av hvilke nye rettigheter de har krav på ved forsinkelser. Det oppsiktsvekkende er at hverken SAS, Norwegian eller Luftfartstilsynet forteller flypassasjerene om sine nye rettigheter. Det får Forbrukerombudet til å reagere.

– Når EU-domstolen har slått fast at også forsinkelser kan føre til erstatning er det viktig at passasjerene også gis informasjon om dette, sier Sverre Åril, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet.


SAS og Norwegian vil ikke informere
SAS i Norge sier at de ikke informerer om rettighetene fordi selskapet mener dommen kan virke forvirrende. Norwegian sier de ikke informerer fordi de mener behovet ikke har vært til stede.
Begge selskapene anerkjenner imidlertid dommen og sier de forholder seg til den.
Etter forordningen artikkel 14 plikter flyselskapene å informere passasjerene om deres rettigheter.

Mener Luftfartstilsynet tar feil
Mer spesielt er det at Luftfartstilsynet unnlater å fortelle flypassasjerene om deres nye rettigheter. Tilsynet hevder at de forholder seg til et «standarisert regelverk». Man anser ikke at denne dommen forandrer regelverket.

– Rettighetene er ikke endret, men denne dommen er kommet inn som et tolkningsmoment som går i favør av flypassasjerene, sier informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet til tv2nyhetene.no.

Dette er Forbrukerombudet overhodet ikke enig i.

– Det er ingen tvil om at dette er en rettighet.

– Det er EU-domstolen som i siste instans tolker EUs eget regelverk. Når denne domstolen har sagt at regelverket skal tolkes på denne måten, så må man forholde seg til det, sier Sverre Åril, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet.

Ble forsinket i 25 timer
Bakgrunn for de nye rettighetene er en erstatningssak som familien Sturgeon hadde anlagt mot det tyske flyselskapet Condor etter at reisen deres ble forsinket med 25 timer.
Familien fikk medhold av EU-domstolen som samtidig i dommen utvidet flypassasjerers rettigheter og krav om erstatning ved forsinkelser på tre timer.
Dommen slår fast at passasjerer som kommer frem til det endelige bestemmelsesstedet tre timer eller mer etter det planlagte ankomsttidspunktet gis rett til erstatning.

Unntaket er med mindre flyselskapet godtgjør at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

«Sturgeon-dommen»
I korthet slår dommen fast at passasjerer som kommer frem til det endelige bestemmelsesstedet tre timer eller mer etter det planlagte ankomsttidspunktet gis rett til erstatning.
Unntaket er med mindre flyselskapet godtgjør at forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.
En flytur på under 1500 km kan gi 250 euro i erstatning, 2.108 norske kroner.
En tur på mellom 1500 og 3500 km kan gi 400 euro i erstatning, 3.373 norske kroner.
En tur på over 3500 km kan gi 600 euro i erstatning, 5.059 norske kroner.
Denne erstatningen er per person og kommer i tillegg til andre ytelser ved forsinkelser, som bespisning og overnatting.Sturgeon-dommen
Vedtatt 19. november 2009 i EU-domstolen.

Familien Sturgeon krevde økonomisk godtgjørelse fra det tyske flyselskapet Condor etter en flytur fra Toronto til Frankfurt am Main sommeren 2005. Familien ankom Frankfurt am Main 25 timer etter opprinnelig ruteplan med et annet flyselskap.

Condor nektet å utbetale økonomisk godtgjørelse under henvisning til at flygningen var forsinket, ikke avlyst. Opprinnelig forklarte Condor forsinkelsen med en orkan over Karibien, men i retten ble dette endret til tekniske defekter ved flyet og sykdom i besetningen.

Etter flere runder i nasjonale rettsinstanser havnet saken, sammen med en lignende sak, på bordet til EU-domstolen som fattet vedtak i november 2009.

Et av de viktigste prinsippene ved dommen er at det ikke skal være forskjellsbehandling av flypassasjerer som rammes av enten kansellering eller forsinkelser, så lenge skadevirkningen for disse samsvarer med at de ankommer bestemmelsesstedet over tre timer etter den opprinnelige ruteplanen.
Det er utarbeidet egne erstatningssatser som flypassasjerer kan ha krav på ved forsinkelser, disse varierer fra 250 til 600 euro per person. Denne erstatningen kommer i tillegg til andre ytelser ved forsinkelser, som bespisning og overnatting.
Dommen slår fast at tekniske vanskeligheter ikke er en unnskyldning for én forsinkelse eller kansellering, og at det er flyselskapet som i en tvist må bevise at forsinkelsen skyldtes begivenheter som ligger utenfor deres faktiske kontroll.
Kilde: European Commision - mobility & transport

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart