-->

16. november 2010

Torp kan få ny terminal gratis

Torp Øst uten kapasitetsbegrensninger i overskueleg framtid kan være en realitet om 12 til 15 år. Eierne trenger ikke å investere én krone.
Det er hovedkonklusjonen i en rykende fersk utredning foretatt av lufthavnens egen administrasjon, regionsavdelingen i Vestfold fylkeskommune og revisjonskonsernet Ernst&Young.

Nok egenkapital
Forutsetningen for et slikt scenario en fortsatt vekst i trafikken og en lønnsomhet omtrent som i dag. Er disse parameterne på plass, kan Sandefjord Lufthavn AS bygge opp nok egenkapital til å finansiere ny terminal på østsiden av rullebanen i årene 2022 til 2026. Da er det, ifølge utrederne, grunn til å tro at makskapasiteten til den eksisterende terminalen på 2,75 millioner passasjerer per år, er sprengt.

Fint utgangspunkt
At det nå ser ut til at det ikke er nødvendig for lufthavneierne å arbeide for å finne alternative finansieringskilder for å realisere Torp Øst, var like gledelig som overraskende for eierrepresentantene da de fikk se utredningen.


– Det kom som en kjempeoverraskelse at dette er mulig, sier en fornøyd Stokkeordfører Nils Ingar Aabol og får følge av sin kollega i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch og fylkesordfører Per Eivind Johansen.

– Dette er et fint utgangspunkt for å tenke utvidelse, sier Gleditsch som samtidig minner om avgjørelsen ligger et godt stykke fram i tid.

Utbytte ned mot null
Tidsperspektivet for en eventuelt utbygging endrer seg selvsagt med hvordan passasjergrunnlaget vil arte seg i årene framover, men flyplassjef Alf Reidar Fjeld mener en årlig vekst på rundt tre prosent er realistisk. Med en slik vekst vil og bør en ny terminal stå klar om 12 til 15 år.

– Torp ligger i en vekstsone, og vil fortsatt gjøre det uavhengig av hva som skjer hos våre konkurrenter, sier han.
Utrederne lover altså at eierne slipper å bla opp for en ny terminal, men indirekte vil det naturlig nok ikke bli gratis.

– Vi mener vi kan operere med den samme utbyttebrøken overfor eierne som i dag, men utbyttet vil i en investeringsfase trolig krype ned mot null enkelte år, sier rådgiver i Vestfold fylkeskommune, Rune Kippersund. (sb.no)

Foto: Aftenposten

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart