-->

22. november 2010

Rygge med miljøvennlige landingslys

I dag presenterte Moss lufthavn Rygge sitt nye innflyvingsystem ILS CAT 2. Systemet som er først i Europa med miljøvennlige landingslys, gjør at flyene kan lande og ta av på flyplassen i tettere tåke og ved dårligere vær enn tidligere.

- Nå har vi Europas første flyplass som bruker miljøvennlige landingslys som del av et nytt høyteknologisk navigasjonssystem, uttaler Odd H. Johansen, prosjektkoordinator i Rygge sivile Lufthavn AS, flyplassjef Lars Christian Aamodt i 137.Luftving og prosjektkoordinator Dag Arne Johansen fra Forsvarsbygg.Bakgrunn
- Rygge Sivile lufthavn AS investerer i en oppgradering av navigasjonssystemet på lufthavnen for å bedre vår tilgjengelighet for reisende når siktforholdene er dårlige. Løsningen sikrer at internasjonale flyselskap som har base ved flyplassen, og som derav er avhengig av å returnere til sin base, får en stabilere operasjon ved dårlige siktforhold. Oppgraderingen betyr at man dermed unngår at færre fly må lande ved andre omkringliggende flyplasser og at reisende får en unødvendig komplisert reise, forteller prosjektkoordinator for RSL AS, Odd H. Johansen.

Vannsjøtåken er problematisk deler av året
Lufthavnens beliggenhet nær Vannsjø gjør at vi i perioder av året, spesielt i perioden fra oktober- april, kan oppleve ustabile driftsforhold som følge av tåke. I år har vi hatt 24 overflyvinger til andre lufthavner og så mange som 19 av disse er i perioden januar - april 2010.

RSL AS har investert 65 millioner i oppgraderingen, en investering som sikrer bedre operasjonelle forhold ved flyplassen.

Stavanger lufthavn Sola og Moss lufthavn Rygge er de eneste flyplassene i Norge som har ILS (Instrument Landing System) CAT 2. Gardermoen har ILS CAT 3. Moss lufthavn Rygge er den eneste flyplassen i Europa som har investert i miljøvennlige LED lyskilde.


Krevende prosjekt
- Utviklingen på Rygge har vært rivende, rask, krevende og ikke minst veldig spennende, forteller Dag Arne Johansen. Forsvarsbygg har hatt ansvaret for å få på plass det nye høyteknologiske systemet på oppdrag fra Rygge Sivile Lufthavn AS.
- Tidligere har vi vært med på laget med å gi landsdelen en attraktiv sivil flyplass og Forsvaret et topp moderne anlegg. Nå er vi stolte over å kunne presentere et nytt høyteknologisk og miljøvennlig system til vår oppdragsgiver RSL AS, sier han.

Dag Arne Johansen roser i den sammenheng samarbeidet opp mot den sivile kunden i Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL), internt i Forsvarsbygg og ikke minst med Luftforsvaret representert ved 137. Luftving.
- Som flyplassjef er dette en viktig milepæl i utviklingen av flyplassen. Det at vi nå kan tilby en sikrere flyplass som blir mer effektiv trafikkmessig er gode nyheter for alle parter, forteller oberst Lars Christian Aamodt.

Først i Europa
Systemet som nå er operativt og formelt godkjent av luftfartsmyndighetene innebærer en oppgradering av eksisterende Instrument Lande System (ILS) fra kategori 1 til kategori 2. Det betyr at flyene kan lande i dårligere sikt nå en før oppgraderingen, som igjen betyr at det bør bli færre overflyginger på Rygge og mindre problemer for flypassasjerene. Flyplassen har dermed fått et viktig løft som samtidig gir Forsvaret topp operative forhold for sin virksomhet på Rygge.
- Vi er stolte over å ha vært med på dette, understreker Dag Arne Johansen.

LED-lysene som benyttes er miljøvennlige og vil gi betydelige besparelser i energiforbruket. Moss Lufthavn Rygge blir dermed den første flyplassen i Europa som bruker slike klimavennlige lys på rullebanen. Sammenlignet med konvensjonelle halogen glødende lamper har LED lamper også en betydelig lengre levetid som dermed gir Moss Lufthavn 15 års problemfri drift av LED lamper. Dette står i markert kontrast til halogenlamper med gjennomsnittlig tre års levetid og reduserer drastisk løpende vedlikeholdskostnadene og periodisk re-lamping utgifter.

I løpet av en hektisk byggeperiode på cirka tre måneder har 800 høyteknologiske LED lys blitt støpt inn rullebanen og nærmere 10 mil med kabel strekt. Oppdraget ble gjennomført på en flyplass i full operativ drift, og arbeidet måtte derfor skje på natta.
- Det stilte ekstreme krav til ryddighet og punklighet ut ifra et sikkerhetsperspektiv, utdyper Johansen

Visuelle kart og ”intelligente” lys
I tillegg til å sikre god sikt, kan flygelederne i tårnet gjennom systemet styre hver enkel pære i hvert enkelt takselys og ”tegne opp” ruter til de ulike flyene inn til gate fra taksebanene.

Lysene er konstruert på en slik måte at den har ulike pærer på ulike sider, og ett sett med lys som er synlig for en pilot vil ikke være det for piloten som skal til en annen gate. Dette er ikke ”hyllevare”, men teknologi på høyeste nivå, og tilbakemeldingene fra flygerne og flygelederne under testperioden har vært positive.

Moderne operativ flyplass
- Ved å investere i det nye systemet sikrer vi gode operasjonelle forhold som kommer reisende til og fra Moss lufthavn Rygge tilgode, samt at flyplassen blir mer attraktiv for flyselskapene, avslutter prosjektkoordinator Odd H. Johansen i Rygge Sivile lufthavn AS.

Foto: Rygge Sivile Lufthavn AS

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart