-->

24. november 2010

Torp kan få flere kveldsfly

Rådmannen anbefaler at Sandefjord Lufthavn Torp skal få ta imot fire nye landinger pr. dag med støysvake fly mellom klokka 23.00 og 24.00.
Flyplassledelsen er i dialog med nye flyselskaper som ønsker å etablere base på Torp.

Det innebærer at noen fly lander sent, blir stående på Torp over natten og drar tidlig neste morgen.

Rådmannen har stor forståelse for ønsket om å tiltrekke seg nye flyselskaper. Nye ruter vil komme både næringslivet og andre reisende til gode, mener han.

Må ta nye støymålinger
Formannskapet skal behandle saken på sitt møte mandag.
Forutsetningen fra rådmannen er at det så raskt som mulig gjennomføres nye støyfaglige vurderinger.
Dersom støynivåene overskrider de nivåene som bystyret anser som akseptable, må Torp gjennomføre tiltak for å redusere støyen.
Dette kan for eksempel være å bekoste støyisolering av boligene.


Hard konkurranse
"Bortfallet av mange flyruter det siste året synliggjør behovet for å få andre flyselskap til å velge Sandefjord Lufthavn Torp som del av sitt rutenett. Her er det sterk konkurranse mellom lufthavnene. Muligheten for å lande noen fly etter kl. 23.00 er en forutsetning for å nå opp i denne konkurransen".

Det skriver administrerende direktør ved Sandefjord Lufthavn AS, Alf-Reidar Fjeld, i sin søknad.

Forholdsvis lav støy
Kommunelegen har vurdert søknaden fra lufthavnen. Han mener at støybelastningen på boligene i den aktuelle støysonen er forholdsvis lav.
Naboer klaget allerede for 10-11 år siden på økt flystøy nattestid fra Torp.
I dag er det gitt adgang for tre landinger daglig på Torp etter klokka 23. Går flyplassledelsens ønske igjennom, kan det dermed bli opptil syv landinger i den siste timen før midnatt. (sb.no)

Les også: Torp kan få ny gratis terminal

Illustrasjonsfoto

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart