-->

11. desember 2010

Bonuspoengene kan komme tilbake

Illustrasjonsfoto
Konkurransetilsynet skal undersøke om forbudet mot bonusprogrammer i norsk luftfart bør oppheves.

Konkurransen i det norske flymarkedet har endret seg kraftig siden Konkurransetilsynet i 2002 forbød bonus på flyreiser innenlands for å begrense dominansen til SAS og gi konkurrentene en bedre mulighet til å etablere seg.

- De senere årene har Norwegian tatt markedsandeler fra SAS, og selskapene er i dag tilnærmet like store på mange ruter. Samtidig har begge selskapene innført fordelsprogrammer som SAS Credits og Norwegian Reward, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

SAS mot forbudet
SAS er positiv til at myndighetene nå vil vurdere forbudet. Selskapet mener det stadig blir tydeligere at forbudet har gått ut på dato og påpeker at flymarkedet i Norge i dag er preget av sterk konkurranse mellom jevnbyrdige selskaper.


- Vi er glade for at norske myndigheter nå vil se på dette særnorske forbudet på nytt, sier kommersiell direktør Robin Kamark i SAS. Kamark understreker at SAS hele tiden har vært imot forbudet mot bonuspoeng på innenriks luftfart i Norge.

Men SAS kan ikke sprette champagnen ennå. Den nye vurderingen kan bety at bonusprogrammer innenriks igjen blir tillatt, men det kan også bety at forbudet blir ytterligere strammet inn, påpeker tilsynet.

Konkurransetilsynet skal nemlig undersøke hvorvidt et fortsatt forbud vil medvirke til økt konkurranse og dermed et bedre tilbud til flypassasjerer i Norge. Utredningen skal også se på om forbudet eventuelt bør utvides til å omfatte nye fordelsprogrammer som er innført.

Tre mulige utfall
- Det er tre mulige utfall av denne utredningen: En anbefaling om at bonusforbudet videreføres som i dag, at det strammes inn, eller at det oppheves, sier konkurransedirektør Knut Eggum Johansen.

SAS mener en opphevelse av forbudet vil gi bedre tjenester til de reisende.

- Konsekvensen nå er at forbudet kun bidrar til å hindre SAS å tilby hele sitt spekter av produkter og tjenester i Norge. Vår forretningsmodell innebærer mer enn lav pris, vi tilbyr også våre kunder en helhetlig reiseopplevelse med ledende kvalitet i alle ledd. Vi mener norske SAS kunder på reise i Norge fortjener og bli tilbudt tjenester som er på linje med hva alle andre SAS kunder i verden har tilgang til, sier SAS-direktør Robin Kamark. (dn.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart