-->

24. januar 2011

Vil ha flybonus på innenlandsreiser

(Foto: tv2.no)
SAS satser hardt på å få fjernet forbudet mot å gi innenlandsreisende Euro Bonus-poeng. Selskapet har gått til det skritt å klage Norge inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA, og har bedt at klagers identitet blir holdt hemmelig for publikum.
En fellende avgjørelse hos ESA kan føre til at Norge blir tvunget til å oppheve forbudet fra 2002.

- Vi har nå bedt Norge om opplysninger i saken slik at vi kan vurdere klagen. Finner vi at ordningen strider mot EØS-avtalen, vil vi be Norge å oppheve forbudet, sier informasjonssjef i ESA, Trygve Mellvang-Berg, til Aftenposten.

ESA har ennå ikke åpnet formell sak mot Norge om bonusordningen, men henter inn informasjon for å vurdere den videre håndtering av SAS-klagen.

Bonuspoengene kan komme tilbake

Raskt.
Klagen ble levert i slutten av november, men er først kjent nå. ESA har gitt norske myndigheter en frist til 1. mars med å komme med et svar.


SAS er klar på at selskapet ønsker å oppheve forbudet så raskt som mulig:

- Da forbudet ble innført, var det for å fremme konkurranse. Nå bidrar forbudet til å hindre konkurranse. Det fører i praksis til at SAS og våre passasjerer i Norge diskrimineres. Vi ønsker rett og slett å få lov til å konkurrere med hele vårt produkt, slik konkurrentene våre får, sier Kenneth W. Vikse, kommunikasjonsdirektør i SAS.

Urimelig.
Forbudet var en av betingelsene Norwegian-sjef Bjørn Kjos stilte for å ta opp konkurransen med daværende SAS Braathens.

Et av de sterkeste markedsredskapene flyselskapet hadde, var å dele ut Euro Bonus-poeng på sine innenlandskunder, for å bygge opp lojalitet og sikre at de ikke stakk over til konkurrenten. I dag er det bare Norge som praktiserer et forbud mot bonusopptjening.

- Etter at forbudet ble innført i Norge, har EØS foretatt en harmonisering av hvilke typer handelspraksis som kan forbys. Fordelsprogrammer er allment akseptert som lovlige om de ikke inneholder elementer som ansees urimelige i henhold til direktivet.

Euro Bonus ligger godt innenfor rammen av hva som er lovlig, mener Vikse.

Taus.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet arbeider i dag med saken vis-à-vis ESA.

Statsråd Rigmor Aasrud sier at hun ikke ønsker å uttale seg om saken før de interne vurderinger rundt klagen er ferdig. –Vi har akkurat begynt arbeidet med klagen, og er opptatt av å høre hva bransjen selv mener om saken, sier hun.

Aasrud opplyser at departementet allerede har hatt et møte med SAS om saken.

En reaksjon fra bransjen kan hun få her:

- Norwegian har ikke endret standpunkt, vi er fortsatt mot bonuspoeng på innenlandsreiser. Det er en ordning som låser kunder til selskapet og kan fordyre reisene. Selv om vi har fått vårt eget fordelsprogram i Norwegian Rewards og er i en annen situasjon nå enn ved oppstart, er vår prinsipielle holdning den samme, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik.

Samtidig med ESA-klagen vurderer også Konkurransetilsynet bonusforbudet: om det skal oppheves, endres eller beholdes slik som i dag.


ESA og flybonus

ESA er EFTAs overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority) og kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge.


ESA har nå bedt Norge om å uttale seg om ulike sider ved bonusforbudet som ble gjort permanent i 2007. Hvis svaret gjør at ESA mener den aktuelle norske reglen er i strid med EØS-reglene blir det sendt et formelt brev om dette til Norge, et såkalt Letter of Formal Notice, hvor ESA redegjør for hvorfor.


Hvis Norge fortsatt ikke endrer reglene går det en siste advarsel om at ESA tar saken til EFTA-domstolen, hvis ikke Norge endrer reglene.


EFTA-domstolen er den avgjørende instansen i EØS-saker, som både ESA og Norge retter oss etter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart