-->

3. februar 2011

EU vil lagre informasjon om flypassasjerer

Illustrasjonsfoto
EU-kommisjonen foreslår å opprette et nytt passasjerregister som skal lagre opplysninger på flyreisende inn og ut av EU i fem år.


Registeret skal brukes i kampen mot terror og i etterforskningen av alvorlig kriminalitet.

Reglene vil tvinge flyselskapene til å oppgi opplysninger om blant annet navn og hvordan flyreisene er betalt.

Det er ventet at forslaget vil skape heftig debatt med EUs medlemsstater og EU-parlamentet, som allerede har tvunget gjennom ny behandling av avtalen om informasjonsdeling med USA, melder nyhetsbyrået AFP.

Opprettelsen av et navneregister, kalt PNR, er essensiell for EUs sikkerhetspolitikk, ifølge EUs innenrikskommissær Cécilia Malmström.

– Felles EU-regler er nødvendige for å bekjempe alvorlige forbrytelser som narkotikasmugling, menneskesmugling og terrorisme, sier Malmström.

Ifølge forslaget fra Kommisjonen skal flypassasjerlister gis til nasjonale politimyndigheter, som kan bruke informasjonen i 30 dager. Deretter skal opplysningene anonymiseres og kun gjøres tilgjengelig etter anmodning fra en domstol. Etter fem år skal opplysningene slettes fullstendig.

Det er ventet at forhandlingene om forslaget vil ta inntil to år. (hegnar.no/ NTB)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart