-->

2. mars 2011

Mer sikkerhetssjekk på flyplassene

Foto: Avinor
Nye og strengere sikkerhetsregler gjør at Avinor må stenge avgangshallene for alle som ikke skal ut å reise.
Det skjer selv om Avinor innrømmer at de ikke ser noen vesentlig sikkerhetsgevinst i dette.
Strittet imot
Det er et felleseuropeisk regelverk som er bakgrunnen for innstrammingen. Hittil har Norge, Sverige og Danmark stått utenfor dette, men fra nyttår ble også de pålagt å innføre den ekstra billettkontrollen og begrense adgangen til avgangshallene.

Norske myndigheter har stadig utsatt dette, som ble innført for noen år siden i resten av Europa. Nå kommer det et absolutt krav. Det understreker at det ikke blir snakk om en mer omfattende identitetssjekk, slik amerikanske luftfartsmyndigheter praktiserer på amerikanske lufthavner. Det holder å forevise gyldig billett, mobiltelefon med boardingkort, eller kortet man reiser på.


Frykter køer
For passasjerene betyr innstrammingen likevel et ekstra sjekkpunkt og en ekstra mulighet for kø. Det er noe flyselskapene er bekymret for, innrømmer informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

- Vi er opptatt av at det skal være så effektivt som mulig for våre passasjerer, sier Johansen, som selv har vært i møte med Avinor om endringene.

Avinor også er opptatt at det ikke skal bli ekstra køer. Derfor leier de inn ekstra personell som skal stå for billettsjekken i køen, allerede før passasjerene kommer inn i sikkerhetskontrollen.

Fleksibel løsning
Avinor legger opp til fleksible løsninger der foreldre får følge barn som reiser alene, og handikappede, gamle, syke eller andre som trenger assistanse, kan følges til utgangen som før. En annen utfordring er at mange ikke lenger reiser med vanlige billetter. Vaktene vil i starten vil godkjenne at folk viser frem kort eller boardingkort på mobil, så lenge de kan redegjøre for flightnummer og hvor de skal.

Avinor er klare over at det går an å snike seg inn, men ser egentlig ingen sikkerhetsrisiko med det. De reisende må gjennom den samme sikkerhetskontrollen som før, og etter hvert vil det komme kortlesere og andre tekniske løsninger som sjekker om de faktisk skal ut å reise. (adressa.no)

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart