-->

10. mars 2011

Prisfallet på interkontinentale flyreiser fortsetter

Illustrasjonsfoto
Det blir stadig billigere å ta rutefly til oversjøiske reisemål. På bare 12 måneder har gjennomsnittsprisene fra Oslo til de mest populære oversjøiske storbyene falt med mer enn 11 prosent.

Konkurransesituasjonen gjør at SAS lar være med å øke brennstofftillegget på de interkontinentale flybillettene, og det er med på å holde prisene nede. Det viser den ferskeste utgaven av Norsk Flyprisindeks fra Travelmarket, som gjelder avreise i uke 14, dvs. 4 - 10. april 2011.

I 2009 satte mange nordmenn kursen mot oversjøiske reisemål, da billettprisene hadde falt til et historisk lavt nivå pga. den svake etterspørselen som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, kombinert med en markant overkapasitet i luftfarten. Året etter hadde luftfartsselskapene fått tilpasset kapasiteten og etterspørselen gikk opp igjen. Det innebar merkbare prishopp på interkontinentale flyreiser i 2010.


Nå går det derimot rett veg for forbrukerne igjen. Billettprisene på interkontinentale ruter har falt betraktelig i løpet av årets første måneder – og det ser ut til å fortsette.

Gjennomsnittsprisen fra Oslo til de ti oversjøiske ruteflydestinasjonene i Norsk Flyprisindeks falt med 11,4 prosent på bare 12 måneder. I avreiseuke 14/2010 var gjennomsnittsprisen på 5.774 kroner, og i nøyaktig samme avreiseuke i 2011 er den på 5.113 kroner. Hvis utviklingen fortsetter vil markedet snart nå samme nivå som høsten 2009. Da var denne gjennomsnittsprisen i prisindeksen på 4.710 kroner for en tur-retur.

Det er særlig fly til destinasjoner som New York, Mexico City og Sydney som har et spesielt lavt prisnivå i de kommende måneder, sammenlignet med i fjor.

- SAS åpner en ny rute med daglig avgang fra Gardermoen til Newark-lufthavnen ved New York i slutten av mars. Men i motsetning til andre flyselskaper har SAS unnlatt å øke brennstofftillegget på interkontinentale flyreiser på grunn av konkurransesituasjonen. Det sikrer at billettprisen til blant annet New York holdes nede, konstaterer Svein Erik Søgård, Daglig leder i reisesøkemotoren Travelmarket.no.

Prisfallet har vært mest markant fra Oslo
Fra Bergen og Trondheim gikk billettprisene i gjennomsnitt ned med henholdsvis 5,2 og 3,3 prosent til de ti oversjøiske destinasjonene i Norsk Flyprisindeks, som er Bangkok, Beijing, Dubai, Johannesburg, Los Angeles, Mexico City, New York, Rio de Janeiro, Sydney og Tokyo.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart