-->

20. mars 2011

Ruteendringer på kjøpt billett - hva kan du kreve ?

(Foto: Osloairports.com)
«Important message - Your flight has been re-scheduled».
Du skal ikke ha særlig mye reiseerfaring under beltet før du har opplevd å få én eller flere slike e-postmeldinger i innboksen din.
Av «operasjonelle grunner» skjer det stadig at flyselskapene flytter avgangstidene - etter at du har kjøpt billett. I verste fall kan dreier det seg om 24 timer. Det kan bety at du mister ett døgn av ferien din, eller får reiseopplegget ødelagt. Dette skjer hos både full- og lavprisselskapene.

- Selskapet må dekke tap
Flyklagenemnda har behandlet en rekke saker fra forbrukere som er rammet av slike ruteendringer, og har kommet frem til at flyselskapet må være ansvarlig for de reisendes tap.

- Nemnda har uttalt at selskap som endrer rutetiden kan måtte regne med å komme i ansvar for kostnader som denne endringen medfører for passasjeren. Dette selv om ikke endringen i seg selv er «ulovlig», sier seniorrådgiver Elise Marie Korsvik i Forbrukerrådet til aftenposten.no

Ikke fri ombooking
Forut for reisen har du normalt valget mellom å godta ruteendringen eller å få refundert billettprisen.


- Dersom reisen fremskyndes har Flyklagenemnda uttalt at det ikke er godt nok å sende e-post. En fremskyndelse vil være så viktig å gi info om, at selskapet må forsikre seg om at passasjeren har fått det med seg. Her vil passasjerene måtte regne med å bli ringt opp i tillegg, opplyser Korsvik.

- Kan man kreve å bli booket om til et annet selskap?

- I utgangpunktet ikke. Nemnda har imidlertid gitt medhold til passasjerer som har valgt å benytte annet selskap. For eksempel er det noen selskaper som ikke har avganger hver dag, og hvor nytt tidspunkt ikke passer for den reisende, sier Elise Marie Korsvik.

Glem forsikringen
Selv om du har reiseforsikring er det lite hjelp å få i tilfeller med uforutsette ruteendringer.

- Her er det ingen refusjon på reiseforsikringen. Dette er en direkte følge av turoperatørs eller flyselskaps disposisjoner. «It's part of the game», sier ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.

Vanlig avbestillingsforsikring dekker dødsfall, ulykker, sykdom, innbrudd og brann. Det ville blitt for dyrt å gi dekning for problemer som følge av streik, konkurs og endringer av rutetider, fremholder Vennesland.

- Vi må gjøre noen reservasjoner. Hvis vi skulle påtatt oss en risiko overfor flyselskapene ville prisen på forsikringen blitt det mangedobbelte, sier hun.


Forbrukernes rettigheter når det gjelder tap og ekstrautgifter som følge av at flyselskapet endrer rutetidene er litt uklare.


Slik går du frem for å prøve å få dekket dine tap:


  • Tapene må dokumenteres, ta vare på kvitteringene.
  • Ta kontakt med flyselskapet og fremsett en klage så snart du er tilbake fra reisen.
  • Oppnås ikke enighet med selskapet, kan Flyklagenemnda kontaktes.


Kilde: Forbrukerrådet

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart