-->

7. april 2011

Avinor i Europa-toppen

Avinorlogo
Avinors lufthavner er blant de beste i Europa på regularitet og punktlighet. Samtidig økte driftsinntektene i 2010 med 7 prosent. Dette går fram av Avinors årsrapport for 2010.

Punktligheten økte for fjerde år på rad, og var i 2010 på 89,2 prosent. Regulariteten var på 97,4 prosent.

-På grunn av en god vinterberedskap, var vi forskånet for de store problemene snø skapte for mange andre europeiske lufthavner i tiden før jul i fjor. Samtidig jobber både vi og våre kunder målbevisst sammen for å opprettholde og forbedre punktligheten og regulariteten ytterligere, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Oslo lufthavn, Gardermoen og Stavanger lufthavn, Sola, mottok begge priser som de mest punktlige lufthavnene i 2010 innenfor sine respektive kategorier, i en kåring gjennomført av Flightstat.com

Passasjervekst – tross vulkanutbrudd
Tross askeutbruddet på Island våren 2010, økte trafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 prosent til 40,1 millioner. Oslo lufthavn, Gardermoen opplevde en trafikkøkning på 5, 2 prosent i 2010 – men uten vulkanutbruddet ville veksten trolig ligget på omkring 8 prosent.

-Dette bare synliggjør viktigheten av den pågående terminalutvidelsen på Oslo lufthavn, Gardermoen, sier Falk-Petersen, som peker på at passasjertallene illustrerer hvor avhengig norsk næringsliv og befolkningen for øvrig er av et godt og velfungrende luftfartstilbud.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart