-->

23. mai 2011

«Grønne» flygerutiner gir økt forurensing

Illustrasjonsbilde
Et nytt innflygingssystem for Oslo lufthavn Gardermoen, skulle føre til at flyene brukte mindre drivstoff og belastet miljøet mindre. Men seks uker etter at det ble innført, kan forbruket av drivstoff og utslippene ha økt med 20 %.

Den 7. april innførte Avinor et nytt innflygingssystem til Gardermoen. Det skulle gi plass til flere fly, spare drivstoff og redusere utslippene. Men så langt har drivstofforbruket bare økt.

– Det vi opplever nå er at vi må gi på motorkraft for å holde en fast høyde, og en «grønn»-landing er en kontinuerlig nedstigning fra marsjhøyden og til landing. Slik oppleves det ikke alltid i dag, sier Ole Christian Melhus, assisterende flygesjef i Norwegian.

Millionutgifter
I stedet for å seile ned og lande slik flygerne helst vil, må de nå ofte bruke motorene for å holde flyet i lav høyde en god stund før landing. Det krever mye ekstra drivstoff.

– Vi har eksempler der vi har brukt mellom 80 og 110 kilo mer enn tidligere, i verste fall bruker vi 20 % mer drivstoff fra vi forlater marsjhøyden til vi er på bakken. Det kan fort være snakk om 30-50 millioner kroner og mange tonn unødvendig utslipp av CO2 årlig, sier Melhus til NRK.no

Hvem betaler regning?


– Det er i første rekke flyselskapene, men dessverre så faller det nok noe på billettprisen også.

Ifølge SAS bruker deres fly nå 50 kg mer drivstoff på hver landing. Hver dag lander i gjennomsnitt nesten tre hundre fly på Gardermoen. Dermed har drivstofforbruket økt med tusenvis av kilo hver eneste dag.

Vil redusere forbruket
Jens Petter Duestad i Avinor jobber fortsatt med å redusere drivstofforbruket.
Ifølge Avinor skal det nye trafikkreguleringssystemet Point Merge System (PMS) føre til mindre motorstøy og lavere drivstofforbruk enn ved det gamle systemet.

Tidligere skjedde ut- og innflygninger stegvis, mens det nye systemet operer med to halvsirker øst og vest for Gardermoen, der de følger faste ruter. Noe som i følge Avinor skal gi flyene en brattere nedstigning, som gjør at flyene kan fly på tomgang. Noen som Avinor tidligere har uttalt vil gjennomsnittlig redusere hver flyavgang med cirka 300 kilo mindre CO2.

– Jeg kan ikke kommentere tallene fra Norwegian og SAS, men det er klart at hvis drivstofforbruket øker så øker også kostnadene, men det er fortsatt vårt mål å redusere det totale drivstofforbruket, sier områdesjef i Avinor, Jens Petter Duestad, som mener det økte forbruket skyldes innkjøringsfasen, og at vi mot slutten av sommeren vil kunne se virkningene av det nye systemet.

Point Merge System (PMS)
Avinor er den første leverandør av lufttrafikktjenester i verden som tar i bruk det nye innflygingssystemet 7. april. Det er jobbet med prosjektet siden 2006.
Systemet er utviklet av den europeiske flynavigasjonsorganisasjonen Eurocontrols såkalte Experimental Centre (EEC) i Frankrike og inngår som en del av det omfattende prosjektet Oslo ASAP (Advanced Sectorisation & Automation Project).
PMS skal innføres i Dublin i mai 2012 og er planlagt innført også i luftrommene over München, Brussel, Paris, Roma og Wien.
Avinor vurderer en variant av systemet også for Stavanger, Bergen og Trondheim.
Kilde: Teknisk Ukeblad

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart