-->

17. juni 2011

Kraftig vekst på Rygge 1. kvartal

Kraftig vekst på Rygge
Antall passasjerer på utenlandsflygninger økte i årets første kvartal, mens antall passasjerer på innenlandsflygninger falt.317 000 passasjerer reiste til og fra Moss Lufthavn Rygge i 1. kvartal 2011, en vekst på 45 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Passasjerer på utenlandsflygninger utgjorde 278 000 i 1. kvartal 2011. Det er nesten dobbelt så mye som i samme kvartal i 2010, da antall passasjerer på utenlandsflygninger var på 145 000. Passasjerer til og fra innenlandske lufthavner ble nesten halvert, og gikk fra 74 000 i 1. kvartal 2010 til 39 000 i 1. kvartal 2011, dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Færre passasjerer på Torp
Antall passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp falt med 105 000 fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Utviklingen viser økning i innenlandstrafikken og reduksjon i utenlandstrafikken, motsatt av utviklingen for Moss Lufthavn Rygge.

Veksten fortsetter på nasjonalt nivå
Antall passasjerer til og fra norske lufthavner økte med 664 000 fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. På Oslo Lufthavn Gardermoen var det 359 000 flere passasjerer om bord ved ankomst og avgang i samme periode. For Bergen Flesland var tilsvarende økning på 79 000 passasjerer.

Økt godstransport
Det ble transportert 17 000 tonn gods på fly i 1. kvartal 2011. Av dette var 13 600 tonn mellom Norge og utlandet, hovedsakelig via Oslo Lufthavn Gardermoen. Transporten mellom norske lufthavner var på omkring 3 400 tonn, en økning på 12,7 prosent i forhold til den samme perioden i fjor.

Beskjeden øking i kapasitet
Det var 177 000 flybevegelser ved norske lufthavner i 1. kvartal 2011, en vekst på 2,5 prosent fra samme kvartal i 2010. Antall seter knyttet til flybevegelsene i 1. kvartal 2011 var på 18,3 millioner, en vekst på 4,5 prosent fra 1. kvartal i 2010.

Halvfulle fly mellom Stavanger og Trondheim
Det var 14 600 passasjerer mellom Stavanger og Trondheim fordelt på 195 avganger og om lag 30 000 seter i 1. kvartal 2011. Dette gir litt over 15 000 ledige seter.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart