-->

10. juni 2011

Maitallene

Gode maitall fra Widerøe (Widerøe)
Gode tall fra Widerøe i mai, +38%.
2,6 millioner passasjerer reiste med SAS-konsernets fly, mens 1,4 millioner fløy med Norwegian.
14 prosents framgang hos Avinor.

Widerøes Flyveselskap fraktet 231.000 passasjerer i mai 2011. Det gir en økning på hele 38 prosent i forhold til samme måned året før.
Målt i betale setekilometer (RPK) var økningen på 33,9 prosent, mens kapasiteten (ASK) var 34,5 prosent høyere enn i mai 2010.
Widerøe kabinfaktor falt med 0.3 prosentpoeng til 60.3 prosent.
Widerøe fraktet tilsammen 1.017.000 passasjerer i perioden januar til mai 2011. Det er 31.4 prosent flere enn samme periode i 2010. Kabinfaktoren var på 57,8 prosent som er en økning på ett prosentpoeng.

Tilsammen 2,6 millioner passasjerer reiste med SAS-konsernets flyselskaper (Scandinavian Airlines, Blue 1 og Widerøe) i mai 2011. Det gir en økning på 13.5 prosent i forhold til samme måned ifjor.
Kapasiteten var 10.2 prosent høyere enn i mai 2010.
Den samlede kabinfaktoren sank imidlertid med 2,2 prosentpoeng til 73,4 prosent
Størst økning var det i den norske og svenske innenrikstrafikken, mens den interkontinentale trafikken økte noe, spesielt på rutene til USA.

Tilsammen 1.374.474 passasjerer fløy med Norwegian i mai 2011. Det er 16 prosent flere enn samme periode i 2010. Kabinfaktoren sank imidlertid med ett prosentpoeng til 76 prosent.
Stadig flere flyr med Norwegian . I mai 2011 fløy nesten 1.4 millioner på selskapets ruter- hvilket gir en økning på 16 prosent i forhold til samme måned ifjor. Selskapet fikk en nedgang i kabinfaktoren på ett prosentpoeng til 76 prosent. Yielden har en positiv utvikling i mai og gikk opp fire prosent, opplyser selskapet.
Det siste året – fra mai 2010 til mai 2011 – har mer enn 14 millioner reist med Norwegian.

Nærmere fire millioner passasjerer reiste over Avinors flyplassen i mai 2011. Det gir en økning på nesten 14 prosent i forhold til samme måned ifjor.

Flytrafikken målt i antall passasjerer økte med 13,8 prosent i mai i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Noe av veksten må tilskrives trafikkforstyrrelsene knyttet til asken fra vulkanen Eyafjallajökull i april og mai 2010.

I alt reiste 3 969 861 passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av mai i år. Det har aldri tidligere vært målt et høyere antall reisende i mai. Veksten i innlandstrafikken var på 16,6 prosent og på utlandstrafikken 9,2 prosent. Veksten hittil i år er på 15,1 prosent – omtrent like stor på innland og utland.

Blant de største lufthavnene til Avinor hadde Oslo Lufthavn, Gardermoen en vekst på 12,6 prosent, Stavanger lufthavn, Sola 14,1 prosent, Bergen lufthavn, Flesland 16,4 prosent og Trondheim lufthavn, Værnes 14,7 prosent.
De regionale og lokale lufthavnene hadde en vekst på totalt 14,5 prosent.
Målt i antall flybevegelser var veksten i flytrafikken 7,8 prosent.

annonse

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart