Bonusevaluering ferdig innen utgangen av året

Illustrasjonsfoto
 Konkuransetilsynets evaluering av forbudet mot opptjening av bonupoeng på innenriks flyreiser i Norge blir trolig ferdig innen utgangen av 2011.

Det man skal ta stilling til er om forbudet mot bonusprogrammer i norsk luftfart bør strammes inn, videreføres som det er, eller oppheves.

Arbeidet, som ble påbegynt i slutten av 2010, skal ifølge boarding.no, ligge noe "etter skjema" da det skal innhentes faktagrunnlag fra eksterne kilder. Dette ventes å være på plass innen utgangen av august måned.

Bonuspoengene kan komme tilbake

Konkurransetilsynet vil med bakgrunn i opplysningene fra de eksterne konsulentene foreta en "konkurransefaglig vurdering" som vil bli presentert i en rapport til FAD (Fornyings, Administrasjons og Kirkedepartementet). Dette vil trolig skje iløpet av høsten og innen utgangen av 2011.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2021
uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner

om oss   kontakt oss   facebook   twitter   instagram   nettsidekart
vi bruker cookies fra Google Analytics til å måle trafikken på artiklene