-->

23. september 2011

Ingen nye fly i sikte på Torp

Foto: Sandefjord lufthavn AS
Lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld har gitt opp håpet om flere destinasjoner fra Torp i vinter. Bare 18 destinasjoner, ingen nye fly i sikte.

I flere måneder har lufthavnsjefen vært i samtaler med, forhandlet og ventet på at flyselskapene skulle bestemme sitt vinterprogram. Noen ruter falt på plass, som Alicante hele året og Malaga, andre de forventet gjorde det ikke, som Frankfurt-Hahn, som flyttes fra Torp til Rygge. Nå tror ikke Alf-Reidar Fjeld lenger på flere.

– Jeg er ikke gjort kjent med at noen selskaper har planer om mer trafikk i vinter, sier Fjeld, som betegner den lange ventetiden som «lovlig sen».

– Er du skuffet?

– Jeg vil ikke si det sånn. Det er nok noen færre ruter enn sist vinter, men jeg vet jo noe om drøftelsene vi har. Jeg vil heller si jeg er utålmodig, og jeg håper og tror på et langt større og mer offensivt program, sier han til Sandefjords Blad.


Har planer for ny terminal
Til grunn for håpet ligger en kapasitet på Torp, og et behov i markedet som naturlig sokner til Torp, på flere hundre tusen passasjerer flere enn i dag.

Fjeld anslår kapasiteten til to millioner passasjerer med dagens terminal og de planene de har.

Flyoppstillingsplassen er akkurat utvidet, det gjenstår bare noe elektrisk arbeid, og om tre-fire uker kan det bli tatt en styrebeslutning om å utvide selve terminalen. Skjer det, kan arbeidet begynne allerede i høst.

Konkurranse fra andre flyplasser
Årsaken til den lange ventetiden, og at det ikke blir så mange ruter som forventet, legger han til konkurransen fra flyplasser både i Norge og ute, og flyselskapenes kapasitet.

– De har færre fly enn tilbud om ruter, og må vurdere hvor de skal sette inn flyene. Det er også en stor kabal som skal gå opp for selskapene når det gjelder rullering av flyene og mannskaper, sier Fjeld.

Her er rutene fra Torp

200 millioner pr. basefly
I tillegg kommer kostnadene.

Ifølge lufthavnsjefen betyr et basefly en satsing på et par hundre millioner kroner i driftskostnader.

Det innebærer blant annet at stadig flere selskaper setter fly på bakken om vinteren. Sist vinter gjaldt det, ifølge Fjeld, 40 fly alene for Ryanair. Denne vinteren setter det irske selskapet trolig 80 fly på bakken.

– Sånn sett er ikke Torp i noen særstilling i forhold til andre flyplasser. I hovedsak er vinterprogrammet lagt for alle, med mulig unntak av noen mindre endringer.

Skal bli bedre i 2012
Hvordan et redusert vinterprogram vil slå ut på resultatet for 2011, vil ikke Fjeld anslå nå.
Lufthavnsjefen regner det derimot som «definitivt» at antall ruter tar seg opp til sommeren, og han håper at regnskapsåret 2012 skal bli bedre enn inneværende år.
Skiftet fra sommer- til vinterprogram skjer i månedsskiftet oktober/november.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart