-->

27. september 2011

NSB enda billigere til Gardermoen

Foto: Osloairports.com
Nye takster for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus hever temperaturen ytterligere mellom NSB og Flytoget. NSB-billetten til Gardermoen synker fra 110 til 88 kroner.


Spriket mellom flytogbilletten og en enkeltbillett med NSB mellom Oslo og Gardermoen øker dermed fra 60 til 82 kroner. En billett på Flytoget på den samme strekningen koster 170 kroner.

- Utslaget av billigere billett til Oslo Lufthavn vil bli betydelig. Men de lærde strides om akkurat hvor stort det vil bli, sier Tom Ingulstad, NSBs persontogsjef.

Flytoget frykter at et bedre NSB-tilbud til Gardermoen kan utradere selskapet. NSB har søkt om å kjøre flere tog i timen på flytogstrekningen Drammen–Oslo. Det kan ifølge Flytoget senke selskapets verdi med 1,25 milliarder kroner, eller 80 prosent. Opptil 26 prosent av kundene vil hoppe over til NSB, mener Flytoget.

Må øke tilbudet
Mens Samferdselsdepartementet og Næringsdepartementet behandler tvisten mellom togselskapene, kommer Ruters nye takstsystem for all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus inn som en ny faktor.


annonse


Det trer i kraft 1. oktober. Som en konsekvens av færre takstsoner mellom hovedstaden og flyplassen synker prisen for enkeltbilletter fra 110 til 88 kroner. Lavere priser for de aller fleste som reiser kollektivt i de to fylkene, vil ifølge reiseselskapene skaffe mange nye kunder.

- Dette understreker vårt behov for å øke tilbudet vårt betydelig i hele togsystemet, men ikke minst på Romerike, med Eidsvoll, Jessheim og Dal, sier Tom Ingulstad til aftenposten.no.

- At Gardermoen ligger på denne strekningen, er vi ikke så opptatt av. Flyplassen er bare en stasjon på veien. Men vi kan ikke nekte folk å gå av og på, sier Ingulstad.

Flytoget har allerede gjort analyser av konsekvensene av billigere NSB-billett.

- Disse analysene viser at prisendringen ikke vil få så store konsekvenser. Det er verdt å merke seg at folk som skal ta fly, er mer betalingsvillige enn dem som bruker tog for å pendle til jobben, sier kommersiell direktør Sverre Høven i Flytoget.

Kan bli dyrere
- Vi minner også om at billigere NSB-billetter vil gi enda mindre inn til staten, mens flytogbillettene, som ikke er subsidiert, gir inntekter til staten, sier han.

Ruterdirektør Bernt Reitan Svendsen vil nødig kommentere en eventuell temperaturheving mellom de to togselskapene.

- Vi har ikke blandet oss inn i den diskusjonen. Vi har lagt vekt på helheten for alle kollektivpassasjerene i de to fylkene, sier Svendsen.

For å gi like konkurransevilkår mellom Flytoget og NSB vurderer Samferdselsdepartementet å innføre egen «Gardermobillett». Det kan innebære en egen avgift for dem som reiser med NSB og som går av på Gardermoen.

NSB er skeptisk til denne løsningen. I et brev til departementet argumenterer selskapet med at en slik spesialbillett vil være «problematisk for kundene», for billettsamarbeidet med Ruter og for NSBs egne salgssystemer. Konsekvensen vil trolig være, ifølge NSB, at kunder kjøper billett til en annen stasjon, men likevel går av på Gardermoen.

«NSB anser at det neppe er praktisk mulig å håndheve en ordning hvor passasjerer med gyldig billett til en bortenforliggende stasjon skal avkreves tilleggsavgift ved avstigning på Gardermoen», skriver selskapet.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart