-->

11. oktober 2011

Derfor blir du ikke lenger spurt om ID

Foto: OSL A/S
Ingen sjekker hvem du er.
- De som vil fremstå med falsk ID vil kunne lure seg inn uansett, sier reiselivsdirektør.
Skal du fly innenfor Schengens grenser, er det ikke lenger nødvendig å fumle etter legitimasjon. Du blir så å si aldri spurt om det.

Alt du trenger for å komme deg om bord på flyet er et gyldig boardingkort.

- Det har vært en regelendring som har gjort at kravene til å forevise pass og legitimasjon ikke lenger er myndighetspålagt. Det er opp til flyselskapene selv å avgjøre om de vil ha ID-sjekk. Noen flyselskaper gjør det ikke, andre tar stikkprøver, sier reiselivsdirektør i HSH, Rolf Forsdahl.

Ekstra utgift
Han forteller at det har vært mange delte meninger om endringen, ikke minst handler dette om kostnader.

- Flyplassene sier det vil skape køer. Og det tror vi på. Skal en kontroll ha effekt, må det være en reell kontroll. Å bare vise boardingkort går veldig fort. Skal man sjekke ID i tillegg går det fort litt tid ekstra pr. passasjer. Da snakker man om å ansette flere folk, sier Forsdahl.

Og når myndighetene ikke ønsker å ta regningen, så er hverken flyplassene eller flyselskapene interessert i å overta denne utgiften.


annonse


- Historisk sett har det ikke vært krav til å vise legitimisjon, det kom etter 11.september 2001. Så har man evaluert dette på nytt fordi noen har stilt spørsmål om kostnadene ved en ID-kontroll står i forhold til sikkerhetsgevinst, og konkludert med at dette ikke har noen funksjon. De som vil fremstå med falsk ID vil kunne lure seg inn uansett, sier Forsdahl til Aftenposten.

Boardingkort
EU endret i fjor forskriften som tidligere innebar legitimiasjonsplikt på flyplasser.

- Dette reguleres gjennom et felles europeisk regelverk. Endringen innebærer at du nå må ha boardingkort når du skal gjennom sikkerhetskontrollen. Tidligere måtte man vise ID-kort. Nå holder det med gyldig boardingkort eller tilsvarende, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet.

- Det som er myndighetskravet er at det er samsvar mellom innsjekket bagasje og personer som skal reise. Tidligere ble dette ivaretatt gjennom at passasjerene måtte vise ID-kort. Det nye securityregelverket som kom tidligere i år endrer dette slik at det nå er boardingkort som benyttes for å sikre samsvar mellom bagasje og passasjerer, sier Erlandsen.

EU-reguleringen trådte i kraft ved norske flyplasser 1.mars i år. Men selv om myndighetene har endret på reglene, kan fortsatt flyselskapene fortsatt be om legitimasjon ved gaten.

- Passasjerer kan på oppfordring bli spurt om å kunne legitimere seg for å bekrefte at man er samme person som reiser som står i billetten. Når lovverket ikke stiller krav til dette, tar vi det til etterretning, men vi har ikke mer skjerpede rutiner enn lovverket setter. Vi har ikke krav til legitimering i 100 prosent av tilfellene, sier informasjonssjef hos SAS, Knut-Morten Johansen

- Er det nok med stikkprøver?

- Ja, lovgivere mener dette er bra nok. Det vi er opptatt av, og også myndighetene, er at den som reiser om bord i flyet er den samme som sjekket inn bagasje. Når vi får dette bekreftet, er det godt nok. Det bekreftes gjennom dagens rutiner. Jeg forstår ditt spørsmål, men vet ikke hvorfor de ble mer lempelig med regelen, sier Johansen.

Ingen sikkerhetsgevinst
Han nevner både biometri og fingeravtrykk som tiltak for å bekrefte at den reisende er den vedkommende utgir seg for å være. I reisevilkårene står det at man kan bli avkrevd legitimasjon. Også Norwegian foretar stikkprøver.

- Du skal kunne bekrefte at du er du. Men det er ikke opp til oss å ha en formening om dette selv om vi ser at spørsmålet reises. På en rekke områder ivaretar flyselskapene en type grensekontroll, slik at vi ved innsjekk sjekker papirer og at det er i orden, sier Johansen.

Sikkerhetskontrollen
Passasjerer som kun reiser med håndbagasje, og innenfor Scenhengen, trenger i teorien ikke vise frem legitimasjon i det hele tatt. Så lenge de har et boardingkort og ikke overtrer noen regler ved sikkerhetskontrollen, er det ingen som er pålagt å sjekke om boardingkortet matcher legitimasjonen.

- Vår oppgave er å sørge for at det ikke kommer noen inn på flyplassen i det indre området, det vi kaller flyside, med ulovlige gjenstander. Det gjør vi i sikkerhetskontrollen. Vi har fått et pålegg til, og det er at man skal vise billett, sier Jo Kobro, informasjonssjef på Gardermoen.

Ifølge Kobro er hensikten med billettkontrollen å forhindre at uvedkommende får adgang til området innenfor sikkerhetskontrollen. Her skal kun passasjerer som skal ut å fly oppholde seg. For flyplassens del er det også viktig å forsikre seg om at passasjerene ikke har noen ulovlige gjenstander på seg eller i håndbagasjen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart