-->

3. oktober 2011

Norwegian trues med store bøter

Trues med bøter (Osloairports.com)
Norwegian trues med bøter på flere hundre tusen kroner fordi passasjerer nektes erstatning når ruteendringer fører til forsinkelser.


Forbrukerombudet gir nå lavprisselskapet kniven på strupen:

Flyselskapet opererer med ulovlige regler for den økonomiske kompenasjonen passasjerene har krav på når rutetidene blir endret etter at folk har kjøpt og betalt billett.
Norwegian følger ikke bestemmelsene fastsatt av EU, men har laget seg sine egne regler som ombudet mener er ulovlig fordi de gir de reisende en dårligere vern enn det de har krav på etter loven.

Truer
Derfor har selskapet fått valget mellom å endre reglene eller oppleve at det reises sak mot dem i Markedsrådet med bot på flere hundre tusen kroner som mulig resultat.

–Vi har hatt en uenighet ned Norwegian om dette i halvannet år. Nå må vi settes strek. Selskapet må rydde opp, sier fagdirektør hos Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, til Aftenposten.
Ombudet mener at Norwegian ikke lenger kan komme seg unna å gi økonomisk kompensasjon for passasjerer som får økonomisk utlegg når Norwegian plutselig endrer avgangstider på en allerede kjøpt billett. Hittil har Norwegian ment at ruteendring ikke faller inn under de nye EU-bestemmelsene om kompensasjon til passasjerer som rammes av forsinkelser eller kanselleringer.

–En ruteendring er ingen forsinkelse, mener Norwegian.


Innstilt
Det er Forbrukerombudet helt uenig i, og mener at en ruteendring kan sidestilles med forsinkelse og kansellering. Ombudet henviser til at EU-bestemmelsene definerer en «innstilt flyvning» som en planlagt flyvning som ikke gjennomføres, og hverken EU-lovene eller den norske Luftfartsloven har unntak for ruteendring.

–Konsekvensen av en ruteendring kan være likeså store for kunden som en kansellering eller forsinkelse som skyldes andre grunner. Derfor spiller det ingen rolle hvilket navn Norwegian setter på forsinkelsen. Selskapet har etter vår mening plikt til å dekke kundenes ekstrakostnader, det være seg til nye flybilletter eller hotell som kanskje ikke kan benyttes, når den avtalte reisen ikke går etter den opprinnelige planen, sier Gjedrem.

Rydde opp
Ombudet mener derfor Norwegian opererer med urimelige avtalevilkår i sine befordringsbestemmelser, og krever at selskapet rydder opp straks.

–Vi ser jo også at flere saker der folk har lidd økonomisk har havnet i Flyklagenemnda. Ikke uventet er dette hovedsakelig saker mot Norwegian, som selskapet har tapt. De andre norske flyselskapene opererer med bestemmelser som dekker passasjerene økonomisk når de får utgifter som følge av at rutetidene blir endret etter at billetten er kjøpt, sier Gjedrem.

Står på sitt
Hos Norwegian er holdningen den samme som før: Ruteendringer utløser ikke rett til økonomisk kompensasjon for reisende.

– I dag omfattes ikke ruteendringer av EU-forordning slik som kanselleringer og forsinkelser, og Norwegian ønsker et felles europeisk regelverk på dette området, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Flyselskapet understreker at det er i dialog med Forbrukerombudet og at man håper å finne frem til en enighet, men sier at selskapet deltar aktivt i en felles europeisk gruppe som har som mål å bli enig om et felles regelverk når det gjelder ruteendringer.

– Vi vil unngå at Norge innfører konkurransevridende og nasjonale særregler, sier Sandaker-Nilsen.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart