-->

11. november 2011

Haukåsen radar i full drift igjen

Foto: Avinor
I dag kunne Avinor ta i bruk Haukåsen radar igjen, etter at mekaniske problemer satte radaren ut av drift 3. november. Dermed er det full kapasitet i luftrommet over Østlandet igjen – og flytrafikken går som normalt.


Problemene med Haukåsen-radaren var forårsaket av en defekt del på selve antennesystemet. Dette hadde som konsekvens at man ikke fikk synkronisert radarbildet - det roterte – og radaren måtte dermed tas ut av bruk inntil nødvendige reparasjoner og testing var gjennomført.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart