-->

12. desember 2011

Færre flyr fra Rygge og Torp

Mindre trafikk på Rygge og Torp
For første gang siden Ryanair inntok Rygge for to år siden, faller passasjertrafikken. Også Sandefjord Lufthavn Torp har trafikknedgang, både på inn- og utland.
På Torp fortsatte trafikknedgangen i november både på innenriks- og på utenrikstrafikken. Flyplassen hadde 88.000 reisende, ned 11 prosent fra i fjor.
Torp har nå 300.000 færre reisende enn Rygge, og har i år hatt en samlet tilbakegang på nær 16 prosent.

Ned også på Rygge
Trafikktallene for november viser at 104.000 reisende benyttet seg av Østfold-flyplassen. Det er en nedgang på over 10 prosent sammenlignet med november i fjor.
Trafikktallene faller både på innenriks og på utenrikstrafikken. Snaue 14.000 passasjerer benyttet seg av Rygges innenrikstilbud i november. Det er ned over 24 prosent.


annonse


Også Ryanair måtte bite i det sure eplet denne gangen. 90.000 reisende i november er 7,6 prosent under nivået for samme måned i fjor.

Vinteren får skylda
Markedssjef Silje Thorsen på Moss lufthavn Rygge forklarer tilbakegangen med overgangen fra sommer til vinterprogram, og at reiseintensiteten på vinteren er lavere, og at antall passasjerer dermed også er færre.

– Det samme var vel tilfelle i november i fjor?

– Ja, slik er det hvert år, sier Thoresen til Sandefjords Blad.

Avinor øker
Mens Rygge falt, økte utenlandstrafikken på en lang rekke Avinor-eide flyplasser i november.

I alt reiste 3,7 millioner passasjerer til eller fra en av Avinors lufthavner i november. Dette er 9,2 prosent flere enn samme måned i fjor. Veksten i utlandstrafikken var 9,8 prosent, mens innlandsveksten var på 8,7 prosent.

Norwegian halvert i Østfold
Flytrafikken januar-november sett under ett viser at Rygge nå er kommet opp i et passasjertall på 1,561 millioner, en økning på nær 19 prosent fra i fjor. Oppgangen skyldes Ryanairs 1,4 millioner passasjerer, for Norwegians fly hadde snaue 150.000 passasjerer, en halvering fra i fjor.

Avinors største lufthavn, Oslo Lufthavn Gardermoen, bare fortsetter å vokse, og passerer nå 20 millioner passasjerer. Det er ny rekord. Oppgangen i år har vært på 10,8 prosent.
Samtidig som veksten i flytrafikken i Norge fortsetter, melder ACI Europe, Airports Council International, at veksten er i ferd med å avta i Europa for øvrig.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart