-->

12. desember 2011

Gebyrer ødelegger for flyselskapene

Ill.foto: Sandefjord Lufthavn AS
Norske flyselskaper og flyverksteder kan bli utkonkurrert av utenlandske selskaper på grunn av økte offentlige avgifter, mener NHO Luftfart.– Luftfartstilsynet er et veldig godt eksempel på et tilsyn som har en jevn og stabil kostnadsøkning langt ut over nivået ellers i samfunnet, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Finansavisen.

Han mener økningen ligger på mellom 15 og 20 prosent, men sier mange gebyrer økes med hele 50 prosent.

Flyselskaper blir utkonkurrert
Effekten av de høye gebyrene er en kostnadsøkning for konkurranseutsatte bedrifter i et internasjonalt marked. Resultatet kan bli at flyselskaper enten flagger ut eller blir utkonkurrert.


annonse


– Avgiftene rammer alle selskaper som er lokalisert i Norge. Selskaper som Widerøe eller Norwegian kan fort lokalisere en del av virksomheten i andre land hvis de opplever at det er bedre rammebetingelser der, sier Lothe.
Og dersom kostnadsnivået er for høyt, vil oppdraget gå til andre selskaper som ikke er norske. Siden Norge er en del av EØS-området kan både svenske, greske og italienske flyselskaper fly i Norge.

Gebyrene økes
Lothe sier han ikke kritiserer Avinors flyplassavgifter, men gebyrer for alle typer godkjenninger man trenger for å drive et flyselskap i Norge.
I et høringsnotat for ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet, heter det at gebyret skal fullfinansiere tilsynsvirksomheten.
I 2010 og 2011 har imidlertid inntektene vært lavere enn de totale kostnadene, noe som ifølge Samferdselsdepartementet innebærer at gebyrene må økes betraktelig.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart