-->

19. januar 2012

Disse skal fly for staten kommende år

Foto: DAT
I dag har Staten ved Samferdselsdepartementet tildelt kontrakter på 18 regionale flyruter. Ut fra Oslo Gardermoen blir det ny operatør på tre av syv ruter. Widerøe er vinneren totalt sett, DAT/DOT forsvinner nesten helt fra Gardermoen, men etablerer seg i Lofoten. North Flying er tilbake på Fagernes Leirin. 
- De regionale flyrutene binder landet sammen og gir folk større mulighet til å velge bosted. Jeg er derfor glad for at vi nå øker kapasiteten med ni prosent samtidig som vi oppretter en ny rute mellom Evenes og Tromsø, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakter på 18 regionale flyruter for perioden 1. april 2012 til 31. mars 2016 og 2017. Tildelingen har en årlig kostnad på 380 millioner kroner.


Det blir inngått kontrakter for fem år på rutene i de fire nordligste fylkene. Rutene sør for Trondheim får en kontraktslengde på fire år. Anbudskontraktene gir flyselskapene enerett til å fly i rutetrafikk med passasjerer på rutestrekningene de har vunnet.


Foto: Widerøe
Ruten Evenes-Tromsø tas for første gang inn i ordningen med offentlig kjøp etter anbud. Widerøe’s Flyveselskap AS har vunnet kontrakten på ruteområdet og vil fly to ganger daglig mellom Evenes og Tromsø.

Widerøe overtar driften av rutene Florø-Oslo og Florø-Bergen, som Danish Air Transport AS (DAT) driver i dag. DAT overtar driften av rutene Leknes-Bodø, Svolvær-Bodø, Røst-Bodø og Narvik – Bodø. Widerøe driver disse rutene i dag.

Anbudet på ruten Røros-Oslo avlyses og vil etter planen lyses ut på nytt så raskt som mulig. Samferdselsdepartementet har revurdert transportstandarden på denne ruten og vil i nytt anbud ta inn krav om setekapasitet på 30 flyseter. Samferdselsdepartementet tar sikte på å få på plass en midlertidig avtale om drift av Røros-ruten fra 1. april 2012 og frem til nytt anbud gjennomføres.


Foto: North Flying
North Flying AS overtar ruten Fagernes-Oslo som DOT driver i dag. North Flying benytter det viretuelle selskapet Air Norway, som flyr en daglig, kommersiell rute mellom Gardermoen og Ørland i Sør-Trøndelag. North Flying steppet inn på ruten mellom Oslo og Fagernes i januar 2008, da Coast Air gikk konkurs.
Denne ruten fløy de framtil 1. april 2009 da DOT vant anbudet på denne ruten, nå lander igjen North Flying på Fagernes Leirin.

For ruter til og fra Oslo lufthavn Gardermoen, ser den nye lista slik ut:

Oslo - Fagernes - North Flying (i dag DOT)
Oslo - Røros - anbud utsatt (i dag DOT)
Oslo - Florø - Widerøe (i dag DAT)
Oslo - Førde - Widerøe (som i dag)
Oslo - Sandane - Widerøe (som i dag)
Oslo - Sogndal - Widerøe (som i dag)
Oslo - Ørsta/ Volda - Widerøe (som i dag)

Her finner du innenlandsrutene til og fra Gardermoen

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart