-->

16. februar 2012

Air Norway tilbake på Fagernes

Air Norways fly fotografert på Leirin
forrige gang de fløy ruten (Osloairports.com)
Air Norway kommer tilbake til Fagernes lufthavn Leirin fra 1. april i år. Da starter ny konsesjonsperiode på fire år, hvor selskapet har enerett på å fly mellom Oslo lufthavn Gardermoen og flyplassen i Valdres.At det blir fire nye år med regulær flytrafikk på Leirin er det ikke alle som hadde turt å håpe på, spesielt ikke etter at Transportøkonomisk institutt i en rapport i fjor anbefalte nedleggelse av ruta.

Samferdselsdepartementet oppgir som grunn for videre drift, at staten totalt sett må ut med færre kroner for alle anbudsrutene, hensynet til reiselivet og chartertrafikken, samt at det må komme et lokalt krav om nedleggelse av en flyplass før det gjennomføres, det står fast i regjeringserkleringen fra Soria Moria.Erfaring fra Fagernes
Det nordjyske flyselskapet North Flying, som rent teknisk har vunnet anbudet, og som flyr under merkenavnet Air Norway, har tidligere operert Oslo-Fagernesruten fra januar 2008 til april 2009, da selskapet midt i en konsesjonsperiode overtok ruten fra Coast Air, som gikk konkurs.
Selskapet har derfor hatt et godt grunnlag fpr å utarbeide et tilbud som prismessig var tilfredsstillende for staten. Etter det Osloairports.com erfarer har North Flying bedt om 52.100 kroner mindre i støtte fra staten pr år enn konkurrenten DOT.

Samferdselsdepartementets anbud har tradisjon for å være meget prisfokusert, men det legges også vekt på kvalitet og regularitet, da operasjonsbetingelsene ofte kan være utfordrende på grunn av de værmessige forholdene i Norge. Selskap som over en lengre periode ikke leverer etter kravene, får støtten avkortet.

- Disse offentlige anbudene er meget prisrelaterede. Vi har en historikk på denne ruten med meget høy regularitet, noe som er kjennetegnende for North Flying. Vi løser alltid oppgaven med de til enhver tid gjelende kostnader, det sier administrerende direktør Per Wistisen i en kommentar til chek-in.dk

North Flying skal operere ruten med selskapets fly av typen Fairchild Metro 23, som har plass til i alt 19 personer. North Flying har tre av disse flyene i hangaren, hvorav et av flyene i dag benyttes på ruten mellom Oslo og Ørland, som opereres under varemerket Air Norway.

Den nye kontrakten på Fagernesruten betyr at North Flying må ut i markedet for å finne ekstra flykapasitet. To av flyene vil bli brukt på de norske rutene, mens det tredje flyet skal brukes til ad-hoc charter, og være stasjonert i Aalborg. Derfor er det bruk for et back-up fly som kan settes inn på de norske rutene ved behov, det bekræfter North Flying-direktør Per Wistisen.

Rutetabellene gjeldene fra 1. april er som følgende:


Fra Oslo mandag til fredag klokken 07:55, ankomst Fagernes Leirin klokken 08:25, og klokken 17:15 med ankomst 17:45 Søndag letter flyet 14:00 og lander i Fagernes 14:30

Fra Fagernes Leirin letter flyene mandag til fredag klokken 08:55, med ankomst Oslo klokken 09:25, og klokken 18:15 med ankomst 18:45 Søndag går flyene 15:00 og lander i Oslo 15:30
Det er ingen trafikk på ruten på lørdager.

Selskapet selger kampanjebilletter på utvalgte flighter, disse koster kr 299,- en vei. Fullflex-billettene koster 896,- en vei.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart