-->

24. februar 2012

Krever flybonus fra Torp og Rygge

Krever flybonus fra Torp og Rygge
Naboflyplassene protesterer mot at Oslo Lufthavn får monopol på bonusreiser med innlandsfly. Ledelsen ved Torp og Rygge mener dette skaper en urettferdig konkurransesituasjon.
løpet av høsten blir det avgjort om det igjen skal bli anledning for flyselskapene å gi reisende bonuspoeng på reiser i Norge, men bare på rutene mellom Oslo Lufthavn og Bergen, Trondheim og Stavanger.

De konkurrerende flyplassene i Moss og Sandefjord holdes utenfor selv om de har ruter til de samme byene.


annonse


– Urettferdig, mener flyplassene og NHO Luftfart.
– Dette betyr faktisk at Konkurransetilsynet skaper helt ulike konkurransevilkår for de tre lufthavnene på Østlandet. I mange tilfeller kjemper vi om de samme kundene. Når reisende som bor slik til at de kan velge mellom Gardermoen og Torp, blir lokket av at de kan få bonuspoeng hvis de velger å fly fra Oslo Lufthavn, er de passasjerene tapt for oss, sier administrerende direktør Alf Reidar Fjeld ved Sandefjord lufthavn til Aftenposten.

Kalddusj
For Torp kommer denne anbefalingen som en kalddusj. Flyplassen, som de senere årene har stagnert når det gjelder innlandsreisende, er nå i ferd med å bygge seg opp med en betydelig ny trafikk.

Nye Norwegian-ruter til Bergen og Trondheim, som kommer i tillegg til den høye frekvensen SASeide Widerøe allerede har på Torp, åpnes om bare et par uker. De nesten dobler flyplassens innenrikskapasitet.

– Vi kan ikke akseptere at bonuspoeng skal kanalisere reisende bort fra Torp og inn til OSL. Vi har ikke råd til å miste en eneste kunde. Skal vi beholde våre innlandsruter og helst få nye, kan vi ikke akseptere en helt urimelig konkurransevridning hvis bonus på innlandsreiser innføres etter den modellen som Konkurransetilsynet foreslår, sier Fjeld.

Unaturlig
Også på Rygge reagerer flyplassledelsen på forskjellsbehandlingen i forhold til OSL:

– Vi synes det er unaturlig at dette kun skal gjelde fra OSL. Muligheten for å gi bonus burde naturlig nok også innbefatte Moss lufthavn Rygge. Nå kan vi bare vente på at oppheving av bonusforbud på de tre rutene fra OSL vil øke prisene og føre passasjerer til oss, og at det av den grunn vil komme noe positivt ut av dette, sier informasjonssjef Silje Thoresen.

NHO Luftfart, arbeidsgiverorganisasjonen for norske flyselskaper og private lufthavner, reagerer også på Konkurransetilsynets forslag.

– Vi tar ikke stilling til ja eller nei til bonus, men ser helt klart at de tre flyplassene på Østlandet vil bli behandlet ulikt og at det vil påvirke konkurranseforholdene. Alle må behandles likt og dette må enten tilsynet eller Fornynings- og administrasjonsdepartementet sørge for når de endelige reglene for bonus blir bestemt, mener direktør Torbjørn Lothe.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart