-->

24. mars 2012

EU: Askeskyer fritar ikke flyselskapene for erstatninger

Illustrasjonsfoto
Flyselskapene kan ikke nekte passasjerer erstatning når de strander på flyplasser på grunn av askeskyer fra vulkanutbrudd.


Det mener EU-domstolens generaladvokat Yves Bot.
Generaladvokaten vurderer at flyselskaper må betale erstatning når deres passasjerer strander på flyplasser på grunn av innstilte avganger. Og han presiserer at det også gjelder når innstillingen skyldes en askesky.


annonse


Dette er et slag i ansiktet på Ryanair som har forsøkt å unngå å betale for overnatting og måltider for de passasjerene som ble rammet av vulkanutbruddet på Eyjafjellajøkull på Island i 2010.
De har argumentert for at omstendighetene var så ekstraordinære at de normale reglene ikke burde gjelde, skriver vg.no.

EU-domstolens vil nå vurdere generaladvokatens syn, og er ventet å avsi en endelig dom senere i år. I 80 prosent av sakene domstolen tar opp følger de generaladvokatens anbefaling.

Saken ble først bragt til retten i Dublin av en Ryanairpassasjer som satt askefast i april for to år siden. Passasjeren fikk ingen assistanse av flyselskapet, og heller ikke dekket utgifter til mat, overnatting og alternativ transport.

Domstolen i Dublin tok saken videre til EU-domstolen for å få avgjort om stans i flytrafikken på grunn av vulkanaske faller inn under EUs regler for «ekstraordinære omstendigheter», som utløser erstatningsplikt for flyselskapene, eller om det faller inn under en kategori som er over det igjen, og som i så fall kunne frita flyselskapene fra å betale erstatning.

Ifølge generaladvokaten er ikke «ekstraordinære omstendigheter» definert i EU-lovene, og må således falle inn under den hverdagslige mening.

- Dermed er det ingen seperat kategori for noe som er «ekstra ekstraordinært», og flyselskapene blir ikke fritatt sine forpliktelser, mener Yves Bot.

Han mener at det er særlig viktig at passajerene blir tatt vare på av flyselskapene i situasjoner som varer over flere dager, slik askeskyen gjorde.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart