-->

8. mars 2012

Forbrukerrådet ber Norwegian få folk i lufta

Mangler ansatte (Foto: Norwegian)
Norwegian mangler både flygere og kabinpersonell, og må kansellere flyavganger. Forbrukerrådet ber selskapet rydde opp overfor passasjerene som blir rammet.
VG melder at mannskapsmangelen den siste drøye uka har tvunget Norwegian til å kansellere en rekke flygninger, ofte på kort varsel. Forbrukerrådet ber nå flyselskapet ordne opp.

- Passasjerene har opplagt krav på kompensasjon. Kjos sier selv at de opererer med en for lav bemanning av kommersielle hensyn, og det er selskapet som må tilpasse bemanningen til rutetilbudet, sier fagdirektør Anne Haabeth Rygg i Forbrukerrådet, i en kommentar til Osloairports.com.


annonse


- Norwegian bør også ta på alvor at kansellerte fly har mer enn en økonomisk side for passasjerene. Når selskapet ikke greier å få flyene i luften går mange glipp av reiser og ferier de har planlagt og gledet seg til.

Bakgrunnen for situasjonen er at pilotene nylig sa opp en avtale der de sier seg villig til å jobbe ekstra på fritiden. Norwegian baserer flere av sine flyginger på at piloter og kabinpersonalet tar ekstravakter.

Krav til kompensasjon
Passasjerer med Norwegian har krav på standardkompensasjon når kanselleringen skjer mindre enn to uker før avreise.

- Det kan også være aktuelt å få dekket andre utgifter som følge av kanselleringen, det være seg utgifter til hotell eller lignende. Dette er såkalt påregnelige utgifter. De fleste som reiser på ferie har også bestilt et sted å overnatte, sier Anne Rygg.

Hun oppfordrer passasjerer som er rammet til å sende inn sine krav til Norwegian, og ta saken videre dersom ikke Norwegian gir erstatning.

- Dersom passasjerene opplever å møte veggen hos Norwegian, må de sende kravet videre til Flyklagenemda for behandling, sier Rygg.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart