-->

9. mars 2012

Norwegian endrer praksis: Vil dekke passasjerenes tap ved ruteendringer

Foto: Tom Gulbrandsen/ Norwegian
Flyselskapet Norwegian har bekreftet at det vil følge Forbrukerombudets standpunkt og dekke passasjerers tap som følge av endringer av rutetider. En ruteendring innebærer en endring av transporttidspunktet i avtalen mellom flyselskap og passasjerer

Etter Forbrukerombudets oppfatning er derfor flyselskapet ansvarlig for å dekke tap passasjeren påføres i den sammenheng.

- Det er et svært viktig prinsipp at flyselskap tar ansvar for påregnelige tap som oppstår for passasjeren ved såkalte ruteendringer. Jeg er derfor godt fornøyd med at Norwegian har sagt at de vil endre sin praksis i slike saker, sier forbrukerombud Gry Nergård til Osloairports.com.


annonse


Urimelige vilkår og praksis
Allerede i 2010 tok Forbrukerombudet opp problemstillinger vedrørende ansvar for ruteendringer med Norwegian. I selskapets vilkår var det da en bestemmelse om at rutetiden ikke var en del av kontrakten. Klager til Flyklagenemda viste samtidig at Norwegian ikke erstattet utgifter som kunder hadde hatt som en direkte følge av endringen i rutetiden, som for eksempel utgifter til overnatting på hotell. Etter Forbrukerombudets oppfatning var selskapets vilkår og praksis urimelig og i strid med markedsføringslovens bestemmelser.

- Når et flyselskap endrer på reisetidspunktet vil dette skape problemer for passasjerene. Flyselskapet må i utgangspunktet derfor også dekke ekstrautgifter passasjerene får som følge av slike ruteendringer, sier forbrukerombudet videre.

Klar praksis i Flyklagenemnda
I Flyklagenemnda, som består av representanter for bransje- og forbrukerinteressene, har en samlet nemnd vært av den oppfatning at et flyselskap vil være ansvarlig for påregnelige tap som følge av ruteendringer. Norwegian har derfor blitt felt i en rekke saker der selskapet har avvist krav om erstatning fra passasjerer for tap de har lidd som følge av Norwegians endring av tidspunkt for reisen.

Norwegian endrer vilkår og praksis
Norwegian publiserte i januar nye og oppdaterte vilkår. Selskapet har i tillegg bekreftet at det vil innrette seg etter Flyklagenemdas praksis i praktiseringen av sine vilkår når det gjelder krav som følge av ruteendringer, i tråd med Forbrukerombudets standpunkt.

- Dette innebærer forhåpentligvis slutten på at passasjerer må gå til Flyklagenemnda for å få det de har krav på når flyselskapet endrer sine rutetider, sier forbrukerombud Nergård til slutt.

Skulle du oppleve at Norwegian likevel ikke dekker påregnelig tap som følge av endringer i rutetidene, kan du henvende deg til Flyklagenemnda.

www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart