-->

16. juni 2012

Ber om å få fjernet taket på Rygge

At Luftforsvaret forsvinner fra Rygge må få følger for konsesjonen for den sivile flyplassen. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth.
– Trafikktaket må bort, og Moss lufthavn Rygge å få tatt over de militære områdene billig, sier han.Det er investert for store summer i den sivile flyplassen, og Haabeth mener det må gjenspeiles i en overtakelse.

annonse


Maks 21.000 flybevegelser i året
– De midlene må gi seg utslag i den prisen man skal betale for å overta arealene rundt selve flyplassen. Jeg forutsetter også at man behandler Rygge på samme måte som andre flyplasser i neste konsesjonsrunde. Det vil si at taket som er der blir opphevet, sier han.

I dagens konsesjonen for sivil luftfart på Rygge står det at det er tillatt med 21.000 flybevegelser i året.

Torsdag vedtok stortingsflertallet at forsvaret skal legge ned både Rygge og Bodø flystasjoner, med virkning fra siste halvdel av 2014.

I langtidsplanen fremgår det at Heimevernets distrikt 01 fortsatt vil ha base på Rygge, at redningshelikoptrene blir værende, og at transporthelikoptrene videreføres, men blir underlagt Bardufoss. Alt annet flyttes.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart