-->

22. juni 2012

En halv million flere passasjerer 1. kvartal 2012

Flyavgangene ved norske flyplasser hadde 534 000 flere passasjerer om bord i 1. kvartal 2012 enn i samme kvartal året før. Ved de fem største lufthavnene økte i gjennomsnitt antall avgangspassasjerer med nesten 12 prosent. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.Totalt var det 11,6 millioner terminalpassasjerer ved norske lufthavner i 1. kvartal 2012. Det er en økning på 10 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2011. På innenlandske ruter var det 652 000 flere passasjerer, mens på utenlandske ruter var det 365 000 flere passasjerer enn 1. kvartal i fjor.

annonse


God start på året
De fleste lufthavner hadde en økning i antall passasjerer både på innenlandske og utenlandske ruter i årets første kvartal. Oslo Gardermoen økte med 8 prosent på innenlandske ruter, og 11 prosent på utenlandske. Stavanger Sola økte med henholdsvis 6 og 18 prosent, Bergen Flesland med 11 og 8 prosent og Trondheim Værnes med 8 og 22 prosent.

Færre utenlandspassasjerer for private lufthavner
Moss lufthavn Rygge og Sandefjord lufthavn Torp var de fjerde og femte største norske lufthavnene målt i antall passasjerer til og fra utlandet 1. kvartal 2012. Moss Rygge hadde imidlertid 4 100 færre utenlandspassasjerer enn 1. kvartal året før. Det tilsvarer en nedgang på 1,5 prosent. Sandefjord Torp hadde 3 500 færre passasjerer på utenlandske flygninger, noe som er en nedgang på 1,8 prosent mot samme periode i fjor.

Mer godstransport på norske flyplasser
Det ble håndtert over 22 000 tonn gods på norske flyplasser i 1. kvartal 2012. Dette er en økning på nesten 30 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor. 18 700 tonn ble transportert til og fra utlandet, 38 prosent mer enn 1. kvartal 2011. 91 prosent av alt godstransport skjer via Oslo Gardermoen.

Økt kapasitet i 1. kvartal
Det var 187 000 flybevegelser ved norske lufthavner i årets første kvartal, en økning på 6,1 prosent fra samme kvartal i 2011. Antall seter knyttet til disse flybevegelsene økte i samme periode 7,3 prosent.

Nesten fulle fly mellom Bergen og Tromsø
Den ledige setekapasiteten mellom Bergen og Tromsø var på 19 prosent, mens på strekningen Trondheim–Tromsø var det 66 prosent ledige seter. En annen flyrute med mye ledig kapasitet, var Stavanger–Trondheim, der var det 56 prosent ledig kapasitet. For alle flygninger til og fra norske flyplasser var 41 prosent av setene ledige.


www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
Uten kommersiell tilknytning til Oslo og Torp lufthavner
Enkelte artikler er laget med hjelp av KI,
og etterarbeidet av redaksjonen
om oss   nettsidekart