-->

8. juni 2012

Vekterstreiken er over

Vekterne tilbake på jobb (Avinor)
Vekterstreiken som har rammet sikkerhetskontrollen ved Avinors lufthavner er over etter at tvungen lønnsnemd ble brukt for å avslutte arbeidskonflikten mellom Norsk Arbeidsmands-forbund og NHO Service.

Flytrafikken fra Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes kan dermed gå tilnærmet normalt lørdag 9. og søndag 10. juni, etter at det ble varslet en stenging av sikkerhetskontrollen ved disse lufthavnene på grunn av for få vektere og en uholdbar situasjon for de reisende.

annonse


-Vi er glad for at streiken er over, og vil takke passasjerene som har utvist stor grad av tålmodighet gjennom en vanskelig uke, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor, til osloairports.com.

Fra morgenen av lørdag 9. juni vil det være tilnærmet full kapasitet i sikkerhetskontrollene ved samtlige 14 lufthavner som har vært rammet av streiken.

- På grunn av usikkerheten som har vært skapt rundt denne situasjonen, er det særdeles viktig at passasjerene forholder seg til den informasjonen som flyselskapene og turoperatørene nå går ut med, sier Narvesen.

Derfor streiket de:

  • Det var arbeidskonflikt og streik etter at arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ikke klarte å bli enige om en ny tariffavtale.
  • NAF organiserer cirka 4.500 vektere i NHO Service-bedrifter.
  • Fredag 1. juni klokken 20 tok NAF ut cirka 1.800 vektere i streik. Mandag 4. juni morgen klokken 6 gikk ytterligere 1.200 i streik.
  • Onsdag 6. juni ble 439 flere vektere tatt ut i streik.
  • NAF sier det er særlig viktig å få forpliktelser om garantiordninger. De krever en oppjustering av en 30 år gammel paragraf som sier at vekterne bare skal tjene 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.NHO Service peker på at man har en garantiordning som gjelder til 2013.
  • YS-organisasjonen Parat, som også organiserer vektere, har inngått avtale med NHO Service uten streik. NAF er en del av LO.
  • Vekterstreiken rammet sikkerhetskontrollene på flyplasser, pengetransporter og leveranser til minibanker og annet vakthold.www.osloairports.com | luftfart- og reiselivsnyheter | 2007 - 2024
uten kommersiell tilknytning til Oslos lufthavner
bruk av KI i redaksjonen
om oss   nettsidekart